Wat met klompenmakerij Van Moere in de Pastoor Steenssensstraat?

21 November 2020

Wat met klompenmakerij Van Moere in de Pastoor Steenssensstraat?

De woning met klompenmakerij Van Moere in de Pastoor Steenssenstraat 112 is bouwkundig erfgoed. De gemeente is eigenaar van de site. In 2018 werd door raadslid Stijn De Munck reeds de vraag gesteld wat er van de site kon bewaard worden. Het college gaf aan om de klompenmakerij te erkennen als monument en de nodige stappen daarvoor te ondernemen. Het college heeft daar een positief advies over gegeven.De voormalige klompenmakerij Van Moere is een betekenisvolle historische getuige van de klompencultuur in het Waasland. Door de verbetering van transport, de aanwezigheid van olm en populier als grondstof, het gebrek aan grootschalige industrieën in de regio en vooral omwille van de lage arbeidslonen, evolueerden de klompenmakerijen in het midden van de 19de eeuw van bijberoep tot hoofdberoep en ontstonden er kleinschalige ambachtelijke familiebedrijven met bijhorende infrastructuur. “In het Waasland waren er ongeveer 700 klompenmakerijen. Die zijn nu bijna allemaal verdwenen, maar de voormalige makerijen zijn nog wel te herkennen aan de droogzolders. De voormalige houten klompenmakerij gebouwd in 1879, is qua ouderdom, typologie en architectuur een zeer interessante constructie”, zegt De Munck.Intussen is de woning reeds afgebroken, het woonwagenterrein aangelegd en het ensemble van de blokstal, het ruraal gebouw en de voorliggende zone voor houtopslag beschermd als monument sinds 12 maart 2019, dit omwille van haar historische als architecturale waarde. “Dit ensemble van beschermd erfgoed en in gemeentelijke eigendom ligt er nu zichtbaar verwaarloosd bij. Door het zelf op de lijst van beschermd monument te zetten geeft het gemeentebestuur aan dit dossier ter harte te nemen. Het zou goed zijn om uiteraard over te gaan tot renovatie en een goede invulling te geven. Een publiek private samenwerking kan eventueel een uitweg zijn”, besluit De Munck. Bron foto: Google streetview