Groen Beveren beoordeelt het beleid van de voorbije legislatuur

28 Maart 2024

Groen Beveren beoordeelt het beleid van de voorbije legislatuur

Bram Massar: "Deze meerderheid is de burger vergeten meenemen in haar verhaal"

Beveren boert financieel goed, bouwt zijn schuldenberg gestaag af, maar deze meerderheid is de burger vergeten mee te nemen in haar verhaal. Wanneer de inwoners massaal reageren op het behoud van open groene ruimte wordt dit bestuur eindelijk wakker. Toch ontbreekt inspraak van de burger. Een door niemand gevraagde fusie wordt plots werkelijkheid in 2025. Zo voert dit gemeentebestuur iets uit wat niemand in zijn programma had geschreven zes jaar geleden. Dat de burger zich niet over deze fusie heeft mogen uitspreken en dat ze de stem van Zwijndrecht hebben genegeerd, smaakt bitter. 

Behoud van open groene ruimte

Het behoud van open groene ruimte stond met stip op nummer één in de burgerbevraging van 2023 in Beveren. "Meer dan terecht als je ziet hoe dit gemeentebestuur nog steeds verkavelingen wenst goed te keuren langs het buitengebied. Gelukkig hebben heel wat actiegroepen en wijkbesturen, met onze steun, die plannen grotendeels kunnen stilleggen." We moeten onze open ruimte koesteren. 

"We hebben nood aan meer inspraak van de burgers in onze ruimtelijke ordening. Nu wordt alles zeer fragmentarisch aangepakt. Zowel de burgers als gemeenteraadsleden moeten telkens van verkavelingsaanvraag naar inbreiding springen. Er moet een duidelijke visie aan de burgers worden uitgelegd."

We zien vaak dat burgers actief willen meewerken en niet zozeer tegen het ganse project zijn. In een bouwzone woningen toelaten kan in de meeste gevallen, maar wel op een verstandige en duurzame manier. Een inbreiding in een woonwijk waar appartementsgebouwen verrijzen tot meer dan vier verdiepingen is niet slim inbreiden, dat is dom. Het ondergraaft het draagvlak voor de slimme inbreidingen. 

Uitbreidingsplannen van ontwikkelaars zouden veel meer moeten worden uitgedaagd: nu komt men telkens met de maximale invulling en krijgt men meestal goedkeuring van het gemeentebestuur. Dat kan allemaal anders vinden wij bij Groen. "Neem de burgers mee in een participatietraject, beschouw hen niet enkel als burgers die enkel kritiek geven. In onze vele contacten met actiecomités en omwonden komt er een grote bereidheid naar voren dat het anders kan. Wij kunnen dat met Groen alleen maar ondersteunen. De buurt ken het beste de buurt."

We moeten burgers een duidelijk beeld en plan aanreiken waar er nog kan worden gebouwd, waar er mogelijks appartementen kunnen bijkomen, hoe hoog ze mogen komen en welke gebieden zeker open ruimte moeten blijven. Dit bestuur heeft daar onvoldoende op ingezet. “Voor Groen is dit de topprioriteit voor de komende verkiezingen. Groen is een stem voor garantie op het behoud van groene open ruimte”. Meer zelfs, waarom die open ruimte niet uitbreiden?

Mobiliteit

Het wijkcirculatieplan is beperkt uitgevoerd. Dit schepencollege heeft weer gekozen om een aantal zaken niet uit te voeren, ze wil niet doorpakken. Dat helpt de verkeersveiligheid niet verder. Zo zien we smalle straten dichtslibben, fietsstraten die verkeerd zijn ingericht en polderwegen met veel sluipverkeer.

De Grote Baan (N70) is mooi heraangelegd, maar we wachten nog steeds op een trajectcontrole om het doorgaand vrachtverkeer tegen te houden. Zo ook in de Schoolstraat en Dijkstraat (N450). 
We durven zeker ook knippen of verkeerswisselaars te overwegen: in Zwijndrecht heeft dat tot een aanzienlijke verbetering geleid van de woon- en leefkwaliteit in diverse woonwijken. 

Ook in de andere deelgemeenten moet er dringend actie worden ondernomen. “Waarom het centrum van Haasdonk en Vrasene nog steeds zoveel vrachtverkeer mag slikken, is onbegrijpelijk. Pas het tonnageverbod ook hier toe. En tenslotte merken we in onze noordelijke gemeenten enkel in het centrum van Kallo een verbetering. Daar werd dan ook een tonnageverbod afgedwongen met camera’s en boetes”.

De Bosdamlaantunnel blijft een gevaarlijke plek voor fietsers. Ook de heraanleg van de grote N-wegen blijft maar aanslepen. “Zo wachten we al dertig jaar op de heraanleg van de Schoolstraat en Dijkstraat (N450) in Melsele, de Kieldrechtsebaan (N451), Zillebeek en de Kruibekesteenweg om er maar enkele te noemen”.

Natuur, milieu, klimaat en waterbeleid

De gemeente heeft een aantal plannen lopen en gronden aangekocht. Effectief meer bos is er helaas niet bijgekomen. Na zes jaar is er nog meer bos gekapt. In de komende jaren moeten we hier dringend werk van maken: een uitbreiding van het bos rond Cortewalle richting Melsele en richting Hof Ter Saksen is essentieel.

“De gemeente Beveren is geen koploper, maar een volger. Een mooi voorbeeld is het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Een Regionaal Landschap werkt aan de uitbouw van een streek op vlak van natuur, landschap, erfgoed en recreatie. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, verschillende sectoren en de gebruikers van de open ruimte. Het duurde twee jaar vooraleer de gemeente overtuigd was. Beveren was de laatste gemeente die toetrad.” 

Grote ingrepen in het waterbeleid van onze gemeente zijn er niet gebeurd, enkel kleine zaken vielen te noteren. Eind 2018 ontving de gemeente het rapport van de provincie om de Molenbeek in Melsele meer plaats te geven. Nu pas heeft men de plannen bijna volledig klaar. “Zes jaar wachten met dergelijke belangrijke werken, met afwisselend droogte of hevige neerslag, dat is veel te lang”.

Sociaal beleid en armoedebestrijding

Op het vlak van armoedebestrijding zijn goede stappen gezet, maar is er nog veel werk aan de winkel. “Het is onaanvaardbaar dat de financieel rijke gemeente Beveren maar net onder het Vlaams gemiddelde scoort op het vlak van kansarmoede en energie-armoede”.

Voor budgetbegeleiding en schuldhulp liepen de wachtlijsten recent nog op tot meer dan een jaar. “Dat is een dramatische vaststelling. Mensen die uiteindelijk toch de stap zetten om in begeleiding te gaan, krijgen te horen dat ze over een half jaar nog eens mogen terugkomen. Die wachtlijst moet drastisch naar beneden”.

De wachtlijsten voor een sociale woning zijn nog steeds hoog. “Waarom niet intensief inzetten om meer sociale woningen te ontwikkelen? Dit gemeentebestuur slaagt er in om gemeentelijke gronden,  zoals in de Bosdamlaan, bestemd voor sociale woningbouw te verkopen aan een projectontwikkelaar voor de bouw van luxeappartementen. Waarom niet versneld de sociale huurwoningen verduurzamen en verdere samenwerkingen op te zetten om onze inwoners renovatieadvies te geven en het sociaal verhuurkantoor beter te promoten”.

Ook een doorgedreven aanpak van schoolverlaters door extra netoverschrijdende investeringen in onderwijs dringt zich op. “Dat is dus niet enkel investeren in bakstenen, maar ook in mensen”.

Onderwijs

Het capaciteitsprobleem in het secundair onderwijs in Beveren lijkt opgelost, maar er is nog steeds een tekort in de tweede graad van het beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. Een eenduidige aanpak rond alle uitdagingen in het onderwijs dringt zich op. Ook alle schoolomgevingen verdienen een uniforme aanpak.

Doel

Doel moet voor ons een mooi gedragen verhaal worden waarin landschapsarchitecten en de inwoners ook hun zeg in hebben. We hebben de kans om Doel tot een voorbeeld van een toekomstgerichte gemeente te maken. “Dit gemeentebestuur blijft inspraak van de burger een moeilijk gegeven vinden, wij willen dat omarmen”. De leefbaarheid van onze polderdorpen blijft onder druk staan. Het havenverkeer is nog steeds niet gescheiden van het dorpenverkeer. De lichthinder, maar vooral lawaaihinder blijft een probleem. 

Zo wachten we ook al jaren op de activatie van een volwaardige milieuraad. “Dat Beveren met haar havengebied, industrie, uitgestrekte landbouw en natuurgebieden, maar ook grote woondruk geen adviesraad voor milieu heeft, is een echte schande”.

Tot slot

Mochten alle departementen op dezelfde manier worden behandeld als 'sport' in onze gemeente, dan denk ik niet dat we veel problemen zouden aankaarten als oppositie. "Al lachend zouden we kunnen stellen dat we misschien een 'sporttoets' aan iedere beslissing moeten toevoegen".