Home

Actueel

Raadslid Geert Noppe kreeg de bijna voltallige gemeenteraad achter zijn motie om doorgaand vrachtverkeer op gewestwegen door de Beverse dorpskernen te verbieden.
Enkel OpenVLD onthield zich. De motie zal nu worden voorgelegd aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) die eigenaar is van deze wegen.

“Als gevolg van de uitbreiding van de Waaslandhaven zonder...

Op de gemeenteraad van mei keurde onze fractie het opwaarderen van grachten goed. Hierdoor wordt de provincie waterloopbeheerder over verschillende grachten en waterlopen in Beveren.
Daarmee sprak ons gemeenteraadslid Stijn De Munck ook het gemeentebestuur aan om de ambitie en ijver te tonen om meer werk te maken van een duurzaam beheer van ons afwateringssysteem met...

Heel wat studenten in Beveren vinden dat de hoofdbibliotheek een goede studeerplaats is. Het studeren is er zo succesvol dat er soms plaats tekort is. Op de gemeenteraad van mei stelde ons raadslid Stijn De Munck een vraag rond die overcapaciteit. Hij vroeg na te denken om de studenten nog op andere plaatsen op te vangen.

Het college antwoordde dat bij...

Gemeenteraadslid Geert Noppe vroeg aandacht voor de aanhoudende verkeerschaos in de Beverse dorpskernen. Het sluipverkeer op de N70, N450 en N485 zorgt voor veel onvrede. “En terecht”, zegt Noppe die het bestuur opriep om de nodige maatregelen te nemen. Hij kreeg echter geen gehoor.

“Bij problemen op de snelwegen E17 of E34 staat het verkeer stil in het centrum van...

Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid om stembureaus in te richten in woonzorgcentra. Het verzoek van Groen-sp.a werd positief onthaald.

Het aantal erkende plaatsen in Vlaamse woonzorgcentra bedraagt momenteel nagenoeg 70.000. Samen met het aantal erkende plaatsen in serviceflats komt men op een totaal van meer dan 86.000. Met zowat 61.000 zorgbehoevenden in de...

Groen-sp.a pleit voor een eco-ambassadeur. Zo'n eco-ambassadeur kan ervoor zorgen dat de inwoners worden bijgestaan wanneer ze hun tuin ecologischer willen maken. De meerderheid van CD&V en N-VA ging er niet op in. Tuinen dragen een veelheid aan functies in zich. Ze zijn niet enkel een gazon, een speelveld voor kinderen, een plantenborder of moestuin. Ze kunnen ook belangrijke eco-...

Thema's

acties activiteiten Groen Beveren administratief centrum begraafplaatsen Beveren cultuur dierenwelzijn diversiteit Doel duurzaamheid Ecolo eerlijke politiek energie erfgoed financiën gemeenteraad gezondheid glastuinbouwzone Groenkrant Haasdonk jeugd jeugdhuizen Kallo kerken kerncentrale Kieldrecht klimaat landbouw leefbaarheid leefmilieu lokale economie Melsele mobiliteit natuur onderwijs ontwikkelingssamenwerking ouderen provincie sociaal beleid sport station toerisme trage wegen tram trein veiligheid verenigingsleven verkiezingen Verrebroek vluchtelingen Vrasene waasland-beveren waaslandhaven werk wonen zorg