Waar is de steun voor lokale kunstenaars en artiesten?

14 Februari 2021

Waar is de steun voor lokale kunstenaars en artiesten?

Raadslid Ann Vermeulen van Groen stelt voor om een Bevers initiatief op te starten waarbij onze kunstenaars en artiesten terug perspectief krijgen, een volwaardige vergoeding ontvangen en de bevolking coronaproof betrokken wordt. “De kunstensector bloedt en onze samenleving dreigt kleurloos en saai te worden zonder cultuur. Cultuur is de voedingsbodem van ons bestaan maar door corona leven kunstenaars en artiesten meer dan ooit op of onder de armoedegrens en missen vele mensen de nodige ontspanning en schoonheid. Er was al een zeer fijne Belpopwandeling waarvan we hopen dat die een vervolg kan krijgen in een Belpop streamingsconcert met de huidige Beverse bands. Er zijn heel wat bekende, minder bekende en nieuwe talenten die staan te popelen om iets te doen. Er staan reeds interessante projecten in de steigers bij het Cultureel Centrum Ter Vesten. Zo zijn er de eerste Podiumcasts: podcasts die gemaakt wordt op het podium van Ter Vesten. Groen stelt voor om hierbij te bekijken welke lokale artiesten via streaming of podcast kansen kunnen krijgen om in samenwerking met het Cultureel Centrum hun muziek, theater en dans brengen. Her en der in Vlaanderen doken er de laatste maanden zeer straffe initiatieven op die volgens Groen inspirerend kunnen zijn voor nieuwe Beverse plannen. We denken hierbij aan artistieke interventies. “Zowel muzikaal, literair, circus, dans en zelfs van ‘deur tot deur’ acties op veilige afstand in verschillende wijken werden opgezet. Maar ook creatieve ontmoetingen bij de meest eenzame en kwetsbare buurtbewoners, een mobiele piano of muziekgroep die muziek brengt in onze straten en op onze pleinen, verteller en voorlezers die op publieke plaatsen literatuur brengen, een belbureau door kunstenaars die inwoners opbellen met een opbeurende boodschap”, somt Vermeulen op. Initiatieven die hoop, perspectief en verbinding kunnen brengen en die kunnen zorgen voor nieuwe zuurstof voor onze lokale kunstenaars en artiesten. Ook een samenwerking met de lokale horeca kan bekeken worden want ook zij zitten op hun tandvlees.