Verzustering met Lutherstadt-Wittenberg

26 Juni 2019

Verzustering met Lutherstadt-Wittenberg

De gemeente Beveren kiest voor een verzustering met de Duitse stad Lutherstadt Wittenberg. Er zijn heel wat interessante aspecten en mogelijkheden aan deze samenwerkingsovereenkomst en onze fractie benadrukt dat we een Europese of zelfs internationale samenwerking van de gemeente zeker willen ondersteunen.

Groen is echter benieuwd naar een ruimere visie omtrent internationale samenwerking. “We hebben kunnen vaststellen dat deze beslissing niet gekaderd is in een ruimer plan rond verzusteringen, aanvragen en budgetten”, zei raadslid Ann Vermeulen. “Kan elke vereniging of burger een voorstel doen om een samenwerking met een stad of gemeente op te starten?”, vroeg ze zich af. Ook de criteria en budgetten zijn voor Groen onduidelijk.

Zo denkt de partij dat een internationale samenwerking voor enkele thema’s relevant kan zijn? “Onze fractie is blij met deze culturele verzustering, maar ziet ook heel wat mogelijkheden om samenwerkingen op te zetten. Samenwerkingen die gaan over thema’s zoals mobiliteit, milieu en integratie. Er valt heel wat te leren van steden en gemeenten in het buitenland, maar we zien dergelijke samenwerkingen liefst niet ad hoc ontstaan. Wel gekaderd binnen een goed onderbouwd en doordacht plan waarbij er kansen worden gegeven aan alle verengingen. Er moet ook ingezet worden op de verschillende thema’s waar we als gemeente in kunnen groeien”, besloot Vermeulen. Groen stemde voor de verzustering net zoals de voltallige gemeenteraad.