PFAS in Beveren: vervuiling in kaart

10 April 2022

PFAS in Beveren: vervuiling in kaart

In Beveren zijn 32 zones bekend gemaakt met mogelijke PFAS-vervuiling. Voor sommige zones is de vervuiling reeds bekend, voor anderen is het onderzoek lopende. 3M is ook oorzaak van verontreinigde grond in Melsele. Een eerste beschrijvend bodemonderzoek brengt dit nu eindelijk in kaart. Afgelopen woensdag werden de gemeenteraadsleden van Beveren ingelicht over de PFAS-vervuiling in de gemeente. Beveren is immers ook slachtoffer van de grote vervuiling door 3M. In dat onderzoek werd het eerste beschrijvend bodemonderzoek afgerond. 3M is verplicht om een bodemsaneringsproject uit te werken. In een eerste fase voor Zwijndrecht, in een tweede fase voor Melsele. 3M en MelseleIedere eigenaar van een eigendom die in de oranje en gele zone ligt, ontvangt in de week van 11 april van OVAM een bodemattest met de boodschap dat hun perceel gesaneerd moet worden. De vervuiling van 3M loopt dus tot voorbij de grens van Melsele (zie kaart). U kan op perceelsgrens bekijken in welke verontreinigde zone de grond gelegen is. OVAM heeft immers een webpagina ontwikkeld waar mensen met vragen terechtkunnen, specifiek in functie van de ligging van hun kadastraal perceel: https://app.keysurvey.com/f/41617665/8672/. 3M is wettelijk verplicht om deze sanering zowel financieel als praktisch op zich te nemen. Tegen 1 december moet er voor zone 2 (Melsele dus) een saneringsproject worden uitgewerkt. Voor de effectieve sanering is nog geen timing. Het is ook nog niet geweten op welke wijze er gesaneerd wordt. Waarom stopt zone 2 aan de grens met het woongebied in Melsele? Die grens is bepaald door de bodemsaneringsdeskundige maar is geen definitieve grens. Er volgt nog een beschrijvende bodemonderzoek waarbij er verder gekeken wordt. In de eerste fase werden de meest kritieke locaties opgenomen. Andere PFAS-vervuilingNaast de vervuiling van de 3M-site zijn er in Beveren maar liefst 32 zones gedefinieerd met mogelijke PFAS-vervuiling. We lijsten ze voor u hieronder op, maar u kan ze ook tot op straatniveau gaan nakijken op de website https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente.Op de kaart kan u inzoomen. Vele zones liggen in de Waaslandhaven. Vele bedrijven in de haven hebben jarenlang de PFAS-verbindingen in hun proces gebruikt. 3M is wel de enige die PFAS produceerde, maar vele andere bedrijven gebruikte het in hun productie. Daarnaast zijn ook brandweersites, oefenzones van de brandweer en (industriële) branden opgenomen. Tot enkele jaren geleden bluste de brandweer branden met schuim waar PFAS in zat. Bloedonderzoek: Groen vraagt uitbreiding naar jongeren en kinderenEr komt een grootschalig bloedonderzoek in de 5km zone rond 3M. Dat omvat naast Zwijndrecht en Burcht ook zo goed als gans Melsele en Kallo. Eind deze maand zal er een Europese aanbesteding worden uitgegeven. Op onze vraag of kinderen en jongeren in dit onderzoek worden opgenomen werd negatief geantwoord. Dat zou te invasief zijn. Een rare uitspraak met de vaccinatiecampagne rond het coronavirus in het achterhoofd. Nochtans zijn ouders ongerust over de waarden die hun kinderen in hun bloed zouden hebben. Kinderen zijn extra gevoelig: ze spelen in zandbakken, de tuin, woelen al eens graag in de grond. Daarenboven is de impact van PFAS groter voor een kind dan een volwassene. PFAS is een hormoonverstoorder. Laat nu net bij kinderen in het groeiproces de hormonenhuishouding een belangrijke rol spelen. Groen eist dan ook dat dit bloedonderzoek wordt uitgebreid naar jongeren en kinderen. PFAS-vervuiling in Beveren Gravendreef 5 100m - vanaf perceelsgrens Steenlandlaan 3 100m - vanaf perceelsgrens Kaai 1107 100m - vanaf perceelsgrens Geslecht 100m - vanaf perceelsgrens Molenweg 100m - vanaf perceelsgrens Ploegweg 100m - vanaf perceelsgrens Molenweg 3 100m - vanaf perceelsgrens Geslecht 1 100m - vanaf perceelsgrens Keetberglaan 7 100m - vanaf perceelsgrens Kruipin 100m - vanaf perceelsgrens Natiestraat 100m - vanaf perceelsgrens Haandorpweg 2 100m - vanaf perceelsgrens Sluisstraat 100m - vanaf perceelsgrens Schoorhavenweg 100m - vanaf perceelsgrens Haendorpweg 1 100m - vanaf perceelsgrens Haandorpweg 100m - vanaf perceelsgrens Blikken, Kaai 1333 100m - vanaf perceelsgrens Sint-Antoniusweg 100m - vanaf perceelsgrens Oud Arenberg 100m - vanaf perceelsgrens Pillendijk (Hogendijk) 100m - vanaf perceelsgrens Dorpsstraat 24 100m - vanaf perceelsgrens Tuinwijkstraat 100m - vanaf perceelsgrens Nieuw-Arenbergstraat 2 500m - vanaf profiel Kouterstraat 78 100m - vanaf perceelsgrens Nieuw-Arenbergstraat 2 100m - vanaf perceelsgrens Kouterstraat 245 100m - vanaf perceelsgrens Ketenislaan 3 100m - vanaf perceelsgrens Singelweg 100m - vanaf perceelsgrens Ketenislaan 1 100m - vanaf perceelsgrens Ketenislaan 2/4 100m - vanaf perceelsgrens Keetberglaan 1A 100m - vanaf perceelsgrens Kwarikweg 1075 100m - vanaf perceelsgrens Vragen? Met vragen kan je ook telefonisch terecht bij het team Klantenbeheer van de OVAM op 015 28 44 58 (elke werkdag van 9 > 12.30 uur en van 13.30 > 16.30 uur, behalve op maandag vanaf 10 uur en op vrijdag tot 16 uur).