Onthouding bij verbondstekst haven en Doel

30 Maart 2022

Onthouding bij verbondstekst haven en Doel

Groen Beveren onthield zich gisteren op de gemeenteraad van Beveren bij de ondertekening van de verbondstekst. Het schepencollege voegde eenzijdig een aantal eisen toe aan de gemeenteraadsbeslissing. “Dat is een twijfelachtige strategie. Het druist in tegen de totstandkoming van de compromistekst. Een tekst waarin de lokale en Vlaamse overheid, actiegroepen, kerkfabrieken, havenbedrijven, maar evengoed Boerenbond, VOKA en Natuurpunt zijn betrokken”, zegt fractieleider Bram Massar. Dit zou een heugelijk moment moeten zijn. Nadat in 1995 de megalomane plannen van de Antwerpse haven werden afgeschoten op Beveren en Doel ten dode werd opgeschreven, kunnen we vandaag een verbondstekst tekenen voor een behoud van Doel al moeten we daardoor wel een uitbreiding van de haven slikken met extra containercapaciteit. Deze gemeenteraad krijgt echter niet de kans om over de tekst te oordelen zonder ook de twee voorwaarden van het schepencollege mee te nemen. Die tekst gaat Beveren eenzijdig nog willen aanpassen. En welke aanpassingen dan nog. De gemeentelijke autonomie respecteren lijkt een belangrijke voorwaarde, maar het gaat enkel over de invulling van de heropbouw van Doel. Dat is voor ons geen argument. Een verbondstekst kan nooit een wet of Vlaams gemeentedecreet negeren. Groen is helemaal niet zo sceptisch over die burgerinspraak. Men zorgt voor telkens een derde burgers, experten en de overheid. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze dit in de vorm van een community land trust. In de voorbije jaren hebben ettelijke politieke partijen Doel willen vergeten en begraven. Het lijkt me evident dat de heropbouw van dit dorp met veel inspraak moet gebeuren, dat we het niet overlaten aan enkel de politiek en projectontwikkelaars. De tweede aanpassing is de fameuze verbindingsweg tussen de N70 en E34. Het mag hopelijk niemand verbazen dat wij verbaasd zijn dat dit er wordt bijgesleurd. Alsof de verbindingsweg een essentieel onderdeel is in de mobiliteitsproblemen die de haven creëert. Het is het havenverkeer dat moet gescheiden worden van het dorpenverkeer. Dan had veel eerder moeten gefocust worden op het realiseren van de modal shift. De modal shift staat in de verbondstekst maar wordt niet afgedwongen. Even ter herinnering: de modal shift werd reeds beloofd in 2000 bij de bouw van het Deurganckdok. Die doelstellingen werden nooit behaald. Zo beloofde men in 2000 om naar 40% vrachtverkeer te gaan. Nu 22 jaar later stelt men om naar 43% vrachtverkeer te streven. Dat terwijl het vrachtverkeer nog steeds boven 80% zit. De doelstellingen zijn dus zelfs afgebouwd in het ECA-project. Het afdwingen van de modal shift in combinatie met het ontkoppelen van het havenverkeer tegenover het dorpsverkeer had ons inziens een veel sterker signaal geweest. Vrasene wordt door deze verbindingsweg landschappelijk afgesneden van de gemeente Beveren. Voor het eerst zagen we in 2021 de containers terug behandeld worden achter de sluizen. En dat op het Bevrijdingsdok op rechteroever waar vroeger MSC zat, toen de meest performante containerterminal voor hun verhuis naar het Deurganckdok. Of hoe de haven haar containercapaciteitsprobleem zelf creëerde. Daarenboven zien we dat zusterhaven Zeebrugge een boost heeft gekregen. In Le Havre wordt er dan weer een nieuwe containerkade in gebruik genomen. Het is niet omdat concurrerende havens de containercapaciteit uitbreiden, dat we slaafs moeten volgen. Groen stelt zich vele vragen bij het duurzame karakter van deze strategie. We hebben dat al eerder de containerfetisj genoemd. Het kan nochtans anders: in het bulkgoed zagen we in 2021 een mooie stijging. Het bulkgoed schept veel meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Geen havenuitbreiding heeft ook een groot voordeel: we hoeven die uitbreiding niet te compenseren met natuur. U hoort het goed: Groen is uiteraard een grote fan van de nieuwe natuur in onze regio. Maar terwijl die natuurcompensaties vaak in de schoenen van ‘de groenen’ wordt geschoven, is die uitspraak absurd. Diegenen die tegen deze havenuitbreiding zijn en dus bijgevolg ervoor zorgen dat er geen natuurcompensaties dienen te gebeuren, krijgen wel eens de zwarte piet toegespeeld. 665 hectare natuurcompensaties worden er ingeschreven. Dat is 65% van de gemeente Haasdonk in oppervlakte. We blijven wel voorstander van een slimme inbreiding van de haven op de restgronden. Die worden nu geactiveerd, daar zullen dan uiteraard wel natuurcompensaties voor nodig zijn. Groen is steeds een tegenstander geweest van het ECA-project. Een uitbreiding van de haven is voor onze fractie nooit een optie geweest omdat er nog heel wat capaciteit niet gebruikt wordt. De al meer dan twintig jaar beloofde modal shift doet ons ook weer met veel argwaan kijken naar dit project. Een veel betere toevoeging had voor ons de aandeelhoudersstructuur van de MLSO, Maatschappij LInkerscheldeoever, geweest. En daar de Vlaamse overheid expliciet geëngageerd te hebben naar de kosteloze verkoop van haar aandelen aan de gemeente Beveren. Die aandeelhoudersstructuur is pas echt een verdoken schande: terwijl Beveren het grootste deel van de Waaslandhaven op haar grondgebied heeft, krijgen we slechts 10,40%. Door de verkoop van aandelen van het Vlaams Gewest komen we dan toch al aan 25,40%. Groen onthield zich bij de stemming.