Nog geen schoolstraat in Sint-Elisabethstraat Melsele

27 Maart 2019

Nog geen schoolstraat in Sint-Elisabethstraat Melsele

Groen-raadslid Kristien Hulstaert vroeg naar de invoering van een schoolstraat in de Sint-Elisabethstraat in Melsele. Een schoolstraat zorgt bij de start en het einde van de school voor een autovrije straat. Schepen van mobiliteit Van Roeyen ging hier nog niet op in.

Straten waarin één of meerdere scholen gelegen zijn kunnen bij de aanvang en het einde van de schooldag gedurende een bepaalde periode afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Via een hek of een slagboom wordt de straat ’s morgens en in de namiddag een half uurtje afgesloten zodat voetgangers en fietsers veilig de schoolomgeving kunnen binnenrijden of verlaten. De gemeente deed dit reeds in de Cauwenstraat in Vrasene en vanaf 11 maart loopt er ook een proefperiode in de Kallobaan in Beveren.

Naar aanleiding van de invoering van een schoolstraat in de Kallobaan vroeg onze fractie de schepen of er een globaal plan bestaat om op termijn alle straten waarin scholen gelegen zijn tot ‘schoolstraat’ te maken. Hulstaert vroeg specifiek aandacht voor de situatie in de Sint-Elisabethstraat in Melsele. Daar zijn een kleuterschool en een lagere school gelegen. Ondanks het feit dat deze straat een fietsstraat is, staat hier ’s morgens een lange file van auto’s. Fietsers schuiven aan tussen de auto’s of laveren ertussen. “Zo is dit laatste stukje naar school voor veel kinderen vreemd genoeg het gevaarlijkste stukje van hun hele traject”, zegt Hulstaert.

Groen vroeg schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) met aandrang om te onderzoeken om ook deze straat een schoolstraat te maken. “Zo zou een veel veiligere schoolomgeving ontstaan voor de honderden kinderen die met de fiets of te voet naar school komen”, zei Hulstaert. Schepen Van Roeyen gaf aan dit opnieuw te willen onderzoeken.