Nieuwe verkaveling Melsele doorstaat watertoets niet

14 Augustus 2019

Nieuwe verkaveling Melsele doorstaat watertoets niet

Het gemeentebestuur geeft toelating om een nieuwe verkaveling van 13 woningen uit te voeren in de Emile Fleerackerslaan, vlakbij de Bergmolenstraat. Het gebied ligt echter in ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’. Dat is terug te vinden in de watertoets van het Geoloket.

Schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels zegt dit niet ontkennen. “Wateroverlast in dit gebied is tweemaal voorgevallen de laatste jaren. Het gebied ligt in woongebied en is dus moeilijk af te keuren. Door de extra beoordeling van het college zijn we strenger geweest naar waterhuishouding”.

Raadslid Koen Maes van Groen vindt dat de filosofie van de watertoets hierdoor wordt ondergraven. “Zelfs na de extra waterbuffer die in de verkaveling wordt voorzien, wordt het grootste deel van het gebied verhard, wat nadelig is voor een watergevoelig gebied”. Groen stemde dan ook tegen deze nieuwe verkaveling.