Meer veiligheid op overwegen fietssnelweg langs spoor

01 Oktober 2019

Meer veiligheid op overwegen fietssnelweg langs spoor

De gemeenteraad keurde een missing link goed tussen het station van Beveren en Melsele langs de fietssnelweg. Groen maakte van de gelegenheid gebruik om meer veiligheidsmaatregelen te vragen daar waar de fietsers aan een overweg de auto’s moeten kruisen. “Andere gemeenten nemen het goede voorbeeld, nu Beveren nog”, zegt Koen Maes.

De aanleg van het fietspad op het ontbrekende stuk gaat over de aanleg van een fietspad en herinrichting van een deel van de Kruibekesteenweg en Gasdam als fietsstraat. Het zal een link maken met de fietssnelweg langs het spoor.

“Uiteraard steunen we als fractie het ontwikkelen van deze ontbrekende schakel. Groen vindt anderzijds ook dat er nog een aantal maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid van de fietsers en de automobilisten te verhogen op deze fietssnelweg (F4)”, verduidelijkt Maes. “Zo zien we dat Sint-Niklaas er voor gekozen heeft om op het kruispunt met de Molenstraat de fietsers voorrang te geven. Een moedige beslissing, maar het wordt er niet duidelijker op voor de weggebruikers”.

Voor Groen is het duidelijk dat een gemeentelijk overstijgend beleid rond de F4 zich opdringt. De provincie is voorstander om op zoveel mogelijk kruispunten met de F4 de fietser voorrang te geven. Mogelijks lukt dit niet overal omwille van de spoorwegovergang, maar men zou wel kunnen kiezen voor meer signalisatie, snelheidsremmers voor de auto’s, vluchtheuvels en zone 30 invoeren bij de kruispunten met de F4. “Op die manier wordt het toch een stuk veiliger voor iedereen”, concludeert Maes.

Schepen Raf Van Roeyen (CD&V) kiest voor een eenvormig verhaal: aangezien er omwille van de spoorovergangen bij een aantal kruispunten geen voorrang kan gegeven worden aan de fietser, wordt ervoor gekozen dit nergens toe te staan.

De schepen wou wel het voorstel van Maes om de ‘blinde bocht’ op het kruispunt met de Appelstraat onderzoeken. Daar hindert een vervallen schuurtje het zicht van de fietser op het aankomend autoverkeer. Ook zal het stuk fietspad komende van de Gasdam ingekleurd worden als fietspad zodat fietsers daar de buitenbocht nemen.