Maximale ondersteuning van nieuwkomers in lokale opvanginitiatieven

04 Oktober 2020

Maximale ondersteuning van nieuwkomers in lokale opvanginitiatieven

Dankzij lokale opvanginitiatieven van het OCMW waarborgt de gemeente de tijdelijke opvang van kwetsbare asielzoekers. “Onze gemeente heeft een engagement van 19 bedden verspreidt over 9 locaties. Een mooi gebaar van gastvrijheid waar onze gemeente vanuit Fedasil de nodige middelen voor ontvangt. Deze werking verloopt echter niet optimaal”, zegt raadslid Ann Vermeulen. Groen Beveren doet een aantal voorstellen ter verbetering van de LOI-werking in onze gemeente. Het gemeentebestuur volgde deze voorstellen niet. In een tijd waarin over het hele land een tekort is aan opvangplaatsen, blijkt dat de bezettingsgraad van de Beverse LOI’s minder dan de helft was in 2019. Vermeulen: “Wij stellen dan ook voor dat de gemeente er alles aan doet om de maximale bezettingsgraad na te streven zodat ook kwetsbare nieuwkomers hun plaats krijgen in onze gemeente”. Er werd vorig jaar een woning afgekeurd omdat die niet voldeed aan de regionale bewoonbaarheidsnormen en de kwaliteitsnormen van Fedasil. Groen Beveren kon zelf vaststellen dat de staat van enkele LOI-woningen zeer bedroevend is. “Deze mensen verdienen net als anderen een woning die in orde is. Wij stellen dan ook voor dat er een extra controle komt op alle woningen om ervoor te zorgen dat alle opgelegde normen gehaald worden”, aldus Vermeulen. “Bewoners van een LOI leven vaak geïsoleerd en vinden de weg naar onze samenleving niet gemakkelijk. Het OCMW doet reeds heel wat inspanningen om deze mensen te begeleiden en hen te betrekken bij activiteiten in samenwerking met het bestaande middenveld. Toch stellen we vast dat de integratie met de omgeving, de kennis van de gemeente en de ondersteuning voor sommigen te beperkt is. Wij stellen dan ook voor dat er nagedacht wordt over een breder ondersteuningsprogramma waarbij burgers en middenveldsorganisaties kunnen aangesproken worden over welke rol zij hierin kunnen spelen.” Een verblijf in een LOI is tijdelijk en de bewoners moeten na een aantal maanden zelf op zoek naar een woning op de privé-markt. “In een gemeente als Beveren is het echter bijzonder moeilijk om een betaalbare woning te vinden en al zeker als er in het begin sprake is van een OCMW-ondersteuning. Omdat deze zoektocht vrijwel onmogelijk is zonder de ondersteuning van anderen en de huidige ondersteuning vaak te beperkt is, stellen wij een bredere ondersteuning voor in samenwerking met het middenveld en burgers”, besluit Vermeulen.