Gronden Nieuwlandstraat Melsele blijven landbouwgrond

26 December 2021

Gronden Nieuwlandstraat Melsele blijven landbouwgrond

Op vraag van raadslid Bram Massar bevestigde het schepencollege dat een aantal gronden in de Nieuwlandstraat in Melsele landbouwgrond zullen blijven. Nochtans stonden deze jarenlang gepland om KMO-zone te worden. "We kunnen alleen maar blij zijn met deze toezegging. Nu moet het college het nog schrappen uit haar beleidsdocumenten", zegt Massar.  Op de gemeenteraad van 29/06/2021 ging de voltallige gemeenteraad akkoord met de publieke verkoop van een te renoveren hoeve met aanpalende gronden aan de Nieuwlandstraat 5 te Melsele. Het gebied heeft een totale oppervlakte van 7 264m². Voor de publieke verkoop volgt men de procedure van biedingen onder gesloten omslag tot en met 5 november 2021. Het minimumbedrag is ingesteld op €368 500. "De grond en hoeve werden destijds door de gemeente gekocht om de glastuinbouwzone te realiseren in Melsele-Zuid. Deze plannen werden inmiddels begraven. Nu lezen we echter in de Opvolgingsrapportering 2021, waar we op de gemeenteraad van september kennis van hebben genomen, dat het gemeentebestuur plannen heeft om een onderzoek op te starten en de KMO-zone Schaerbeek uit te breiden langs de Nieuwlandstraat. Exact dus op de plaats waar deze verkoop doorgaat", zegt Massar.  Het schepencollege, bij monde van schepen Vlegels en burgemeester Van de Vijver, benadrukte dat deze hoeve en grond zeker landbouwgrond blijven. Toch verrasten beiden ook door te stellen dat het geplande RUP KMO-zone Schaerbeek er niet zal komen. "Na gesprekken met de provincie en invulling van terreinen elders in de gemeente en daarbuiten werd het duidelijk dat deze zone niet meer ontwikkeld moet worden".  Raadslid Massar reageerde zeer tevreden. Hij riep evenwel het gemeentebestuur op om nu ook alle beleidsdocumenten verder aan te passen en dit RUP dan ook definitief uit de opvolgingsrapportering van de gemeente te halen.