Groen wil belasting administratie vervangen door belasting reclamedrukwerk

06 Februari 2020

Groen wil belasting administratie vervangen door belasting reclamedrukwerk

Iedere inwoner in Beveren moet een extra belasting betalen op de aflevering van administratieve stukken bovenop de vastgelegde prijzen van de hogere overheid. “Dat gaat over enkele euro per rijbewijs of identiteitskaart en brengt de gemeente slechts 53.000 euro op. Laat ons dat vervangen door een meer zinvollere belasting: een op reclamedrukwerk, zoals 200 van de 300 andere Vlaamse gemeenten al doen”, zegt raadslid Bram Massar. De bestuursmeerderheid wou enkel de belasting op reclamedrukwerk onderzoeken.

De kostprijs van een identiteitskaart bedraagt 19 euro, een rijbewijs 25 euro en een internationaal reispaspoort 75 euro. Op een identiteitskaart wordt in Beveren 3 euro extra belasting geheven, voor een rijbewijs 5 euro en voor een internationaal reispaspoort 10 euro. Dat alles brengt de gemeente 53.060 euro op. Groen wil deze belasting weg en pleit voor het invoeren van een belasting op reclamedrukwerk.

“Met deze belasting kan het gemeentebestuur de reclamesector laten bijdragen aan de kosten voor de ophaling en de afvalberg verkleinen. Een belangrijk deel van het opgehaalde afval in Beveren bestaat uit papier en karton. Met deze maatregel kunnen we de papierberg verkleinen door een belasting op ongeadresseerde post te heffen”, zegt Massar. Veel reclamefolders belanden ongelezen op de papierstapel. Dat is zonde van het papier en het vergroot de afvalberg. Tot nu toe zorgt de reclamesector voor papierafval, maar draagt de sector niet bij aan de kosten voor de ophaling.

“Daar brengen we met deze belasting verandering in door een deel van de kosten te recupereren. Bovendien sporen we de reclamesector aan om bewuster na te denken over het aantal folders wordt verspreidt”, zegt het raadslid. De belasting zou worden bepaald naargelang het gewicht van het drukwerk en het aantal verspreide exemplaren. De inkomsten komen ten goede aan de inwoners. De Beverenaar zelf zal deze belasting niet voelen.

De opbrengst van deze heffing geraamd op 100.000 euro. “We hebben onze raming vergeleken met de stad Leuven die voor 82.000 bussen op 400.000 euro inkomsten rekent. Beveren telt rond 20.000 bussen, dus goed voor een vierde van deze van Leuven”, becijferde Massar. “Het gaat dan ook een doelbelasting die dient om de papierberg te laten slinken en niet om inkomsten te genereren. Rond de 200 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten heffen al zo’n belasting”.

Het gemeentebestuur moet tegelijkertijd onderzoeken of een algemeen verbod op ongeadresseerd drukwerk mogelijk is tenzij bewoners expliciet op hun brievenbus vermelden dat ze ongeadresseerd drukwerk wensen, zeggen ze bij Groen. “Dat systeem bestaat al in verschillende Nederlandse steden. Nu moeten inwoners een sticker op hun brievenbus hangen als ze geen reclame wensen. Wij willen die logica omdraaien. Elke brievenbus in Beveren wordt reclamevrij tenzij de bewoner expliciet op zijn of haar brievenbus aangeeft dat hij of zij reclame wilt ontvangen”, besluit Massar.