Groen vraagt extra inspanning burgerbevraging

09 Juni 2023

Groen vraagt extra inspanning burgerbevraging

"Verhoogde inzet om mensen te betrekken bij burgerbevraging is nodig"

Om zicht te krijgen op wat leeft bij de inwoners van gemeente Beveren werd in januari – februari 2023 een bevolkingsbevraging georganiseerd op basis van een aselecte steekproef. Met deze gegevens gaat nu het gemeentebestuur naar elke deelgemeente om het gesprek aan te gaan met haar bevolking.

Groen vraagt het college om een tandje bij te steken om via sociale media de inwoners extra te motiveren om aanwezig te zijn en het debat aan te gaan. “Na vier bevragingen staat de teller toch nog wat aan de lage kant. In Vrasene telden we ongeveer een 100 geïnteresseerden, in Kieldrecht en Verrebroek lag de opkomst veel lager. Ook in Haasdonk lag de opkomst laag. Dit moet echt wel beter kunnen”, vindt raadslid Stijn De Munck.

De bevraging peilt naar het gevoerde beleid en de realisaties van de lopende legislatuur alsook naar een eventuele fusie met Kruibeke. Voor oppositiepartij Groen is de huidige burgerbevraging echter onvolledig en Groen stelt voor om ook in Doel een bevraging te organiseren.

“We begrijpen dat er veel overleg gebeurt met verschillende instanties nu Doel terug op de kaart staat als woongebied. Maar de gemeenteraadsleden zijn nu niet betrokken in deze informatiestroom. Een openbaar debat met inwoners kan zeer nuttig zijn. Wij zijn alvast vragende partij”, besluit De Munck.