Groen tevreden met project 'Veerkrachtige Bossen'

28 April 2022

Groen tevreden met project 'Veerkrachtige Bossen'

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw wil met de gemeente Beveren als copromotor en samen met de partners, op grote schaal de bosomvorming aanpakken. Hiervoor wordt ook subsidie voorzien. Het is de bedoeling om de vele aangetaste of sterk verzwakte bosbestanden om te vormen tot gezonde, klimaat robuuste bosbestanden. Het streefdoel is 50 hectare bos aan te pakken, gespreid over 2,5 jaar. De Bosgroep wil ook de noodzaak en het belang van deze bosomvorming actief bekend maken zodat het project gedragen en ondersteund wordt door de regio.  "De gezondheid van de bossen in het Waasland gaat achteruit. Heel wat bossen in deze regio zijn te weinig beheerde naaldbossen op droge Wase zandgronden. Met deze subsidie kan de gemeente Beveren de naaldbossen in Haasdonk omvormen en heraanplanten, goed voor ongeveer vijf hectaren. Dat is een goede zaak", stelt raadslid Stijn De Munck.  Het gemeentebestuur van Beveren had in het verleden al werken laten uitvoeren in de bossen van Haasdonk om de naaldbomen die aangetast waren door de letterzetterkever te  verwijderen en het bosgebied heraan te planten met bodemeigen planten. Groen vraagt of zij deze subsidiemogelijkheid ook genoeg bekend maakt bij het brede publiek in onze gemeente zodat andere boseigenaars mee in het verhaal kunnen stappen.  "Hoe meer boseigenaars in dit verhaal willen stappen, hoe beter voor onze biodiversiteit. Dat komt ons allemaal ten goede. Wij vragen ook dat dit idee wordt uitgebreid naar parktuinen zodat ook deze beter beschermd zijn tegen de klimaatsverandering. Ook hier is financiële ondersteuning en professionele begeleiding nodig. Het is een winst voor iedereen", besluit De Munck.