Groen niet akkoord met bestemming vlonderpad

13 Juni 2023

Groen niet akkoord met bestemming vlonderpad

"Het college heeft besloten om een vlonderpad aan te leggen in het bufferbekken van de N70, voornamelijk door de eigen diensten. Hierdoor kunnen wandelaars als het ware over het water lopen en het bufferbekken van dichtbij ervaren. Groen Beveren is echter niet overtuigd van deze beslissing."

Het college besliste om de aanleg van een vlonderpad in het bufferbekken van de N70 uit te werken, dit grotendeels door de eigen diensten. De wandelaar zal als het ware een stukje door het bufferbekken heen kunnen lopen, ‘over het water’. Groen is niet overtuigd met deze beslissing.

“Het bufferbekken is nu perfect voor haar volle lengte van zeer nabij te bezichtigen en te beleven. Bovendien is er al een vlonderpad met rustpunt aan de naastgelegen blusvijver. Een tweede constructie op een andere plaats in de gemeente had een betere keuze geweest. Dit natuurpunt vraagt ook voldoende rust en zo min mogelijk directe verstoring”, stelt raadslid Stijn De Munck.

Het vlonderpad wordt aangelegd in hardhout over een lengte van zo’n 80m met 2 verbrede zones van 50m² elk. Het bufferbekken is bereikbaar langs 2 kanten en er is dankzij de verbredingen ook ruimte voor meerdere gebruikers. De wandelaar kan van zeer dichtbij en over een afstand van zo'n 80m genieten van de natuur in het bufferbekken. Het ontwerp is ook rolstoeltoegankelijk.

Groen vraagt naar overleg met omwonenden en Natuurpunt om het vlonderpad een plaats te geven die geen hinder of verstoring teweeg brengt.

“Het huidige waterbufferbekken kan nog uitbreiden in de toekomst en krijgt nog een fietsverbinding er door. Waarom moet er nu zo plots geschakeld worden?, besluit De Munck. De uitgave wordt geraamd op 181 802,50 EUR inclusief btw.