Groen krijgt geen verbod op vrachtverkeer in schoolomgevingen

21 November 2020

Groen krijgt geen verbod op vrachtverkeer in schoolomgevingen

“Kinderen en jongeren zouden in een veilige omgeving naar school moeten kunnen gaan. Het tegenhouden van doorgaand vrachtverkeer was hierbij reeds een belangrijke stap maar nog steeds passeren vrachtwagens, werfverkeer en tractoren tijdens de spitsuren in onze schoolomgevingen”, zegt raadslid Ann Vermeulen.Om verkeersslachtoffers te voorkomen en de algemene veiligheid in de schoolomgeving te maximaliseren heeft Groen Beveren het volgende voorstel: een verbod op vracht -en werfverkeer in de onmiddellijke omgeving van de school tussen 7u45 tot 8u30 en tussen 15u30 en 16u.De recente ongevallen met vrachtverkeer in de buurt van schoolomgevingen hebben een aantal gemeenten en steden aangezet om hun beleid bij te sturen en te kiezen voor een verbod op vrachtverkeer tijdens de schooluren. In Beveren verloopt het echter anders. Schepen van Roeyen verwijst naar het reeds bestaande werfcharter dat inhoudt dat er tijdens de start en het einde van de scholen geen werfverkeer mag zijn in onze gemeente. “De realiteit geeft echter een totaal ander beeld. Groen Beveren hoopt dan ook dan er wordt ingezien dat de veiligheid van onze schoolgaande kinderen en jongeren nog steeds niet gegarandeerd wordt”, stelt Vermeulen. Enkel Groen, sp.a en Beveren2020 keurden het voorstel goed. CD&V, N-VA, Open VLD en Vlaams Belang stemden tegen.