Groen: geen duurzame renovatie van OC Ermenrike in Kieldrecht

26 Mei 2020

Groen: geen duurzame renovatie van OC Ermenrike in Kieldrecht

De inwoners van Kieldrecht zijn blij met het vooruitzicht van een uitbreiding en verbouwing van hun ontmoetingscentrum. Burgers en verenigingen hebben jarenlang genoten van het OC in deze vorm, maar de laatste jaren werd het meer dan duidelijk dat een renovatie en uitbreiding wenselijk was. Groen deed een aantal suggesties voor een duurzame renovatie. Groen nam het lastenboek door en deed een paar suggesties aan het schepencollege. Zo vroeg de partij om een groendak te voorzien op de platte daken. “Opmerkelijk dat er geen zonnepanelen zijn opgenomen in het lastenboek”, vindt Ann Vermeulen. “Als we het bestek bekijken is dit een redelijk klassiek ontwerp. Geen twijfel dat het voldoet aan de huidige normen en verplichtingen, maar waarom durft de gemeente geen duurzamere en ecologische keuzes maken voor dit project,” vraagt Vermeulen zich af. “Ook de isolatiematerialen kunnen beter,” vervolgt Vermeulen. “Zo lezen we dat men kiest voor PUR en PIR. Dat zijn geen ecologische isolatiematerialen. Meer nog: ze zijn vervuilend en vragen veel energie bij productie en in de afvalfase.” Groen Beveren vraagt dat de gemeente met durf zou kiezen voor een toekomstgerichte en duurzame bouwvisie. Vermeulen: “We zijn als gemeente vooruitstrevend op een aantal thema’s, kunnen we dat in de toekomst ook doen voor nieuwe bouwprojecten en verbouwingen?” Groen kreeg te horen dat het gemeentebestuur reeds bezig is met een groter project. In dat project wordt de gehele gemeentelijke infrastructuur doorgelicht op de mogelijkheid en wenselijkheid van zonnepanalen. Ook haar suggesties voor het lastenboek zouden bekeken worden. Bron foto: website gemeente Beveren (www.beveren.be)