Groen blijft bezorgd over locatie wijkgezondheidscentrum

14 Februari 2021

Groen blijft bezorgd over locatie wijkgezondheidscentrum

Groen staat sterk achter het idee van een wijkgezondheidscentrum, maar blijft bezorgd over de concrete uitwerking van het centrum. “Een goede start nemen is cruciaal in de ontwikkeling van het centrum”, zegt raadslid Koen Maes. “De mobiliteit en bereikbaarheid zijn voor ons een cruciaal onderdeel. Het is echter nog niet duidelijk waar het centrum zal komen. Als mensen een klein uur op de bus moet zitten met eventueel nog een overstap zullen andere opties allicht worden overwogen. Het is ook maar de vraag of zieke mensen die verplaatsing kunnen maken”, zegt Maes. Het blijven problemen waar voor Groen nog denkwerk in verricht moet worden. Maes denkt aan het idee om met een mobiel centrum te werken om zo op verschillende locaties te werken. “Bij de goedkeuring van dit plan een maand geleden, werden we onterecht afgeschilderd als populistisch omdat we onze bezorgdheden hadden kenbaar gemaakt”. De partij vraagt zich nog steeds af hoe het overleg met de huisartsen zal lopen, zodat ook de nodige samenwerkingsverbanden kunnen groeien tussen hen het centrum. “Een cruciaal gegeven wanneer je de ervaringen van andere centra leest”.