Groen Beveren zet in op ecologisch begraven

11 November 2020

Groen Beveren zet in op ecologisch begraven

Het gemeentebestuur hertekende het oude plan van de begraafplaats van Beveren in de Glazenleeuwstraat met de bijhorende recreatiezone en de verschillende gebouwen. Het oude plan was zeer gedetailleerd ingetekend en liet geen flexibiliteit toe, een van de redenen waarom het plan volgens het gemeentebestuur gewijzigd moest worden. Raadslid Stijn De Munck is voorzichtig positief over dit plan. Het huidig plan werkt met flexibele overlappende zoneringen. Als het ware wordt een grote parkzone gecreëerd met daarin publieke en recreatieve functies. “Het nieuwe RUP toont inderdaad een gunstige vergroening van de totale zone. Zo wordt er ingezet op een verdere vergroening van het kerkhof met extra aanplant, wordt een verhoogde toegankelijkheid nagestreefd met nieuwe voet- en fietswegen en heeft men zelfs de ambitie om een volkstuin en pluktuin aan te leggen. Iets waar we al heel lang naar vragen”, zegt De Munck. Groen Beveren blijft wel bezorgd voor de concrete uitwerking van dit plan. Vooreerst moet men erover waken om de rust en sereniteit van het begraafpark te kunnen garanderen ten opzichte van de harde recreatie op en rond de nog te realiseren voetbalvelden en kantine. Ook fietsers moeten maximaal tegemoet gekomen worden met volwaardige en voldoende fietsenparkings. Ten slotte laat het plan jammer genoeg ook de mogelijkheid om overgebleven groene ruimte in te vullen voor landbouw, bedrijvigheid en wonen. “Net daar waar de groene ruimte kan ingezet worden om een volwaardige echte groene long te maken. We hebben dat broodnodig”, vindt De Munck. ‘We hopen alsnog dat het gemeentebestuur het nodige geld voorziet om haar ambitieus plan waar te maken, dat zij de juiste keuzes maakt en voldoende ruimte inzet waarvoor het RUP is opgemaakt door het creëren van een groenpark. Ook het ecologisch begraven blijft in al haar facetten op deze begraafplaats de ideale locatie en moet men daar sterker op inspelen”, besluit De Munck.