Groen Beveren vraagt praktijktesten voor woningmarkt op gemeentelijk niveau

04 Oktober 2020

Groen Beveren vraagt praktijktesten voor woningmarkt op gemeentelijk niveau

Groen vraagt om praktijktesten op de lokale woningmarkt in te voeren. “Er is discriminatie, dus moeten we dit aanpakken”, zegt raadslid Ann Vermeulen. Het gemeentebestuur wil de sprong niet wagen en wacht op de Vlaamse Regering. “Wordt er in Beveren gediscrimineerd op basis van je naam? Wordt er in Beveren gediscrimineerd op basis van je afkomst? Wordt er in Beveren gediscrimineerd als je afhankelijk bent van OCMW-steun? Het antwoord is driemaal ja”, zegt Ann Vermeulen. “Die bevestiging krijgen we als we luisteren naar het middenveld, naar vrijwilligers die zich inzetten om woningen te zoeken voor nieuwkomers en naar mensen met migratieroots”. Vermeulen verwijst naar het laatste rapport van Unia en andere onderzoeken: gemiddeld in 4/10 van de situaties is er sprake van discriminatie. Er is reeds lang gesensibiliseerd en er is reeds lang geïnformeerd maar de realiteit blijft pijnlijk. “Zelfregulering werkt niet en zoeken naar een appartement voor Ahmed, legt meteen alle pijnpunten bloot, ook in Beveren,”aldus Vermeulen. “Gelijke kansen zijn er niet. Volgens de wet moet je ongeacht je afkomst, ongeacht je naam, ongeacht je soort inkomen, gelijke kansen krijgen.” Omdat er voorlopig geen praktijktesten komen op Vlaams niveau stelt Groen Beveren een lokale aanpak voor. Praktijktesten zijn geen wondermiddel, en er is zeker nood aan een globale Vlaamse aanpak, maar een verstandig gebruik van praktijktesten op lokaal niveau kan wel degelijk een wezenlijk verschil maken. “Wij zijn het beu om te wachten op Vlaanderen. Als Beveren echt wil verbinden, dan wil ze ook eigenaars en kandidaat-huurders met migratieroots of met OCMW-steun verbinden met elkaar, stelt Vermeulen. Groen stelt een lokaal actieplan tegen discriminatie op de woningmarkt voor. Het actieplan zal volgende elementen omvatten: het sensibiliseren van de bevolking inclusief eigenaars en immokantoren, monitoring en gegevens verzamelen, lokale praktijktesten ontwikkelen in samenwerking met een academische partner en tot slot een lokaal meldpunt voor discriminatie. Schepen Vlegels is niet van plan om op lokaal niveau iets op te starten en verwijst integraal naar de verantwoordelijk van het Vlaamse niveau. “Dat de gemeente op heel wat zaken pionier wil zijn, maar bij deze problematiek zelf geen stappen wenst te zetten, is voor onze fractie onbegrijpelijk en toont aan dat ze deze realiteit gedogen”, besluit Vermeulen.