Groen Beveren vraagt meer ambitie bij Klimaatpact

31 Mei 2023

Groen Beveren vraagt meer ambitie bij Klimaatpact

"Nog veel werk volgens ons raadslid Stijn Hopman De Munck"

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) wil de gemeente Beveren aan de slag om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. De klimaatambities worden via vier werven verder opgedreven; vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Groen Beveren is blij dat de gemeente heeft ingetekend op dit pact maar heeft haar bezorgdheid en ontevredenheid geuit op de afgelopen gemeenteraad. “Het is goed dat het college op zoek gaat naar een duurzaamheidsambtenaar maar op een aantal punten scoort de gemeente bijzonder zwak en dient meer ambitie aan de dag gelegd worden.

Vele bomen op publiek en privaat terrein werden nog niet geregistreerd. Klimaattafels werden nog niet georganiseerd. Het is nog wachten op het registreren bij Fluvius en het uitvoeren van collectieve renovaties. De CO2-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium ligt nog steeds te hoog. Er ligt nog veel werk op de planken”, stelt raadslid Stijn De Munck.

Groen stelde op de raad zelf enkele concrete ideeën voor om de doelstellingen te halen. Zo wil Groen laten onderzoeken of de verwarming van alle gebouwen op Hof ter Saksen zou kunnen voorzien worden van een warmtekrachtkoppeling (WKK) op basis van biomassa (houtsnippers) van eigen snoeihout van gemeentelijke groendienst maar ook van hagen en nieuwe aanplant van groenschermen en wegbermen.

“Landbouwers en sociale werkplaatsen kunnen vergoed worden voor het snoeiwerk en onderhoud van kleine landschapselementen en hun overtollige snoeihout wordt dan grondstof. Dit is nu dikwijls een afvalprobleem. Het vergroenen van onze gemeente is een terugkomende bezorgdheid bij de burgerbevragingen”, besluit raadslid De Munck.

Groen stelt ook voor om werk te maken van het vergroenen van de havenwegen zoals de Hazopweg, Hoogschoorweg en Blikken door ze te voorzien van bomenrijen en de fietsinfrastructuur af te zomen met hagen zoals op de Steenlandlaan.