Groen Beveren vraag inspraak burgers

27 Maart 2019

Groen Beveren vraag inspraak burgers

Op vraag van Groen zal het gemeentebestuur onderzoeken op welke manier burgers inspraak kunnen krijgen tijdens de gemeenteraad.

Fractieleidster Ann Vermeulen (Groen) wou het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad op enkele punten veranderen. Ze kreeg van het gemeentebestuur de belofte om de inspraak van burgers concreet in een reglement te gieten. Zo kunnen burgers binnenkort vragen stellen in de raad en kunnen ze meer dan zwijgend protesteren.

Toch ging de meerderheid niet met alle voorstellen akkoord. Het bestuur van CD&V en N-VA volgde Groen niet in haar verzoek om de voorzitter van de gemeenteraad op een neutrale plaats te zetten in de raad. Volgens Vermeulen bekrachtigt dit de neutraliteit van de voorzitter. De meerderheid vond dat er geen probleem was rond de neutraliteit en concludeerde dat er dan ook geen verandering nodig was.

Vermeulen kreeg eveneens de belofte dat er een verslag zou komen van de verschillende commissies. Die commissies zijn een voorbereiding voor diverse punten welke later op de raad komen. De vraag van Groen wordt al jaren door de oppositie gevraagd.