Geef burgers inspraak in toekomst kerken

04 Juni 2020

Geef burgers inspraak in toekomst kerken

Groen vroeg opnieuw naar de toekomst van de kerken in Beveren. Groen vraagt reeds lang naar een open dialoog om via burgerparticipatie op zoek te gaan naar concrete ideeën voor gebruik van deze gebouwen. Nu volgt het college deels deze insteek en wil men enkele voorstellen maken naar concrete invulling. Raadslid Stijn De Munck vroeg het schepencollege naar een nieuwe stand van zaken rond de 11 kerken in Beveren. “Er is een zeer groot tekort aan priesters om in alle kerken bij regelmaat kerkelijke vieringen te organiseren. Het bezoekersaantal loopt sterk terug. Een nieuw kerkenbeleidsplan zal de toekomst uittekenen van het gebruik en invulling van deze kerken”, aldus De Munck. Groen is voorstander om de burgers te betrekken en samen met hen op zoek te gaan naar concrete ideeën voor gebruik van deze gebouwen. Uiteindelijk volgt het college deels deze insteek. Men wil nu vanuit de gemeentelijke diensten enkele voorstellen maken naar concrete invulling. “Dit is al een eerste voorzichtige positieve stap, maar wij vragen een bredere participatievorm. Nu worden al krijtlijnen uitgetekend door het college. Het is ook onze wens om bij de brede gemeenschap ideeën te verzamelen. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar de noden die leven bij de mensen en organisaties. Het is een uitgelezen kans van het gemeentebestuur om een breder platform te creëren. Maar nu missen we de boot”, besluit Stijn De Munck.