Dank je wel, Kristien!

16 Juli 2019

Dank je wel, Kristien!

Kristien Hulstaert neemt ontslag uit de gemeenteraad van Beveren. Na tien jaar geeft ze de fakkel door. Kristien was tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet langer lijsttrekker, maar lijstduwer.

De afgelopen tien jaar zetelde Kristien Hulstaert voor Groen in de gemeenteraad, waarvan zes jaar als fractieleider van de Groen-sp.a-fractie. Kristien werd vanop de lijstduwerplaats tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad van Beveren op de lijst Groen-sp.a Beveren. Ze nam deze rol op zich om de nieuwe gedreven ploeg te ondersteunen.

“Het is voor iedere organisatie goed om na verloop van tijd te verjongen en nieuwe mensen kansen te geven. Dit eerste half jaar van de legislatuur heb ik, omwille van de continuïteit, de fractie nog bijgestaan tijdens de gemeenteraad. De nieuwe groene ploeg is er nu helemaal klaar voor. Met heel veel inzet en energie zullen zij verder de groene thema’s aan bod brengen in de gemeenteraad”, zegt Kristien.

Kristien benoemt zelf de veiligheid van de kerncentrale in Doel, mobiliteit en aandacht voor zwakke weggebruikers, de strijd tegen de uitbreiding van de Waaslandhaven en het behoud van open en groene ruimte in verstedelijkt gebied als haar strijdpunten. “Toch wil ik daar ook graag haar constructief en verbindend karakter aan toevoegen”, zegt voorzitter Bram Massar van Groen Beveren. “Kristien heeft meerdere punten aangebracht in de gemeenteraad die door de meerderheid nadien in het beleid werden opgenomen”.

Groen Beveren is Kristien enorm dankbaar voor de leidende rol die ze op politiek inhoudelijk vlak jarenlang op zich genomen heeft.
“Zoals Kristien zelf aangeeft, zijn we er als bestuur van Groen Beveren rotsvast van overtuigd dat onze gemeenteraadsleden Ann Vermeulen, Stijn De Munck en Koen Maes de sterke, inhoudelijke en constructieve oppositie zullen verder zetten”, besluit Bram.