Beveren: vier jaar op de wachtlijst en geen Vlaamse huurpremie

25 Mei 2021

Beveren: vier jaar op de wachtlijst en geen Vlaamse huurpremie

Kandidaat-huurders die al minstens vier jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning, kunnen in aanmerking komen voor een Vlaamse huurpremie. Afgelopen jaar bleek dat maar vier op de tien mensen die recht hebben op zo'n premie, effectief een aanvraag deden. In Beveren staan er 526 al meer dan 4 jaar op de wachtlijst. Belangrijke vragen hierbij voor Ann Vermeulen (Groen): Hoeveel mensen hebben een aanvraag gedaan? Hoeveel mensen hebben recht op een aanvullende premie? Als we deze vragen correct willen beantwoorden is er een informatie-uitwisseling nodig tussen het OCMW van Beveren en het Agentschap Wonen Vlaanderen. Eens de gemeente over deze gegevens beschikt, kan ze zelf ook beter deze rechthebbenden aanspreken en begeleiden bij het aanvragen van de premie. Optimaal benutten van de sociale rechten is immers een belangrijke uitdaging voor elk OCMW. Een OCMW dient een protocol af te sluiten met het Agentschap Wonen Vlaanderen om afspraken over de dataoverdracht vast te leggen met respect voor de regels omtrent privacy. Tot op heden is er geen protocol en dus geen data-uitwisseling tussen het OCMW van Beveren en het Agentschap en is er bijgevolg geen opvolging of ondersteuning voor de desbetreffende gezinnen op vlak van de Vlaamse huurpremie. Maar dit zal er in de toekomst anders uitzien kondigt schepen Van Esbroeck aan. Enerzijds zijn er lokaal reeds belangrijke stappen gezet ter ondersteuning van deze groep. Anderzijds is de gemeente volop bezig met het uitwerken van een geïntegreerd breed onthaal waarbij ook deze gegevensuitwisseling en de opvolging ervan als belangrijke stappen worden gezien.Er is reeds een gemeentelijke huurpremie voor mensen die een jaar op de wachtlijst staan en er wordt ook een huurtoelage toegekend als je teveel huur moet betalen in verhouding met je inkomen als je vier jaar op de wachtlijst staat. Het protocol ligt klaar, de uitwisseling zal in de toekomst gebeuren en de burgers zullen op deze manier beter geïnformeerd en begeleid kunnen worden. Belangrijke stappen vooruit die wij als groene fractie absoluut toejuichen. Al betreuren wij natuurlijk dat deze stappen niet vroeger gezet zijn en dat de uitwisseling van de gegevens niet vroeger mogelijk gemaakt is. Naast de uitwisseling van de gegevens en het opvolgen van de mogelijke ondersteuning en aanvullende premies dienen we natuurlijk vooral in te zetten op belangrijkste doel: zorgen dat de wachtlijsten voor sociale woningen korter worden en dat de gemiddelde wachttijd drastisch naar beneden gaat. Zolang er zoveel mensen zolang moeten wachten op een sociale woning, is er op dat vlak een grote uitdaging. Betaalbaar wonen, zowel sociaal als privaat, is immers een zeer belangrijke uitdaging voor de toekomst.