Betaalbare facturen in het onderwijs

16 Juni 2020

Betaalbare facturen in het onderwijs

De maximumfacturen voor het onderwijs zullen ook dit jaar aangepast worden aan de index. Voor heel wat Beverse gezinnen vormt deze onderwijsfactuur steeds vaker een probleem. Groen ziet bij de toegenomen kinderarmoede in de gemeente dat deze tendens echter verder gezet wordt. De gemeente Beveren voorziet reeds in een aanvullend schoolparticipatiefonds en werkt in samenwerking met SOS Schulden op School aan een beleid om schulden te vermijden en op te lossen. Schepen Katrien Claus geeft toe dat er voor het tweede schooljaar op rij heel weinig gezinnen een beroep doen op het schoolparticipatiefonds. Raadslid Ann Vermeulen vraagt dan ook om met aandrang te bekijken hoe de toegankelijkheid en de communicatie over deze ondersteunde maatregel beter kan. “Er zijn immers nog heel veel gezinnen die moeilijkheden hebben met het betalen van de schoolfacturen. Zij komen helaas vaak in een verhaal van opgebouwde schulden, extra kosten en interesten en schaamte.” Groen Beveren stelt dan ook voor om de criteria opnieuw te bekijken. Het wil de communicatie met de scholen en de inwoners grondig analyseren. Groen vraagt het bedrag op te trekken. “Zeker voor het secundair onderwijs, omdat het daar slechts over 45 euro gaat”, zegt Vermeulen.