Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Warmer

Een warmer Beveren, dat een plaats is voor iedereen. Daar gaan we voor!

CD&V en N-VA verminderden de toelagen aan verenigingen met 10%. Onze raadsleden geven 10% van hun vergoedingen aan Beverse verenigingen. Actief Beveren vroeg meer zalen en terreinen. Wij reikten oplossingen aan. Sinds 2013: 58 vragen en voorstellen. Enkele hoogtepunten: Vragen meerjarenplanning 2014-2019 (17/12/2013) Voorstel verhoging belasting op motoren (17/12/2013) Voorstel 10% besparing op...

Lees Meer ›

Groener

In Beveren willen we investeren in open ruimte en het verbeteren van de luchtkwaliteit. 

Voortdurend kwamen we tussen voor het behoud van open ruimte bij verkavelingen en grote projecten. We blijven vragen om de luchtkwaliteit te meten en maatregelen te nemen. Sinds 2013: 94 vragen en voorstellen op de Beverse gemeenteraad. Enkele hoogtepunten: Voorstel tot beslissing niet-verkoop gronden gebied glastuinbouwzone (29/01/2013) Vraag plannen woonuitbreidingsgebied Middenheide/Duivendam (29/01/2013, 23/09/2014) Vraag verkavelingsaanvraag Meersengebied...

Lees Meer ›

Mobieler

Fietsstraten, veilige wegen voor alle weggebruikers, geen doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen ... In Beveren gaan we er voor!

Al in 2013 stelden we fietsstraten voor. Nu zijn ze zichtbaar in Beveren. Onze luide vraag: geen doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen. De meerderheid volgt dit nu. Sinds 2013: 74 vragen en voorstellen in de Beverse gemeenteraad. Enkele hoogtepunten: Verbod op vrachtverkeer tijdens schoolspits (28/03/2017) / vraag sluipverkeer in fileleed in dorpskernen (25/4/2017) / motie verbod...

Lees Meer ›