Socialer

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

Na de afschaffing van de gezinspremie in 2013 stelden we een 'kindcheque' voor. De meerderheid weigert en bespaart zo ten koste van de kwestbare gezinnen.

We drongen aan om de rusthuisprijzen betaalbaar te houden. Het bestuur verhoogde ze nog net.

Sinds 2013: 64 vragen en voorstellen.

Enkele hoogtepunten:

  • Voorstel inrichten stembureau's in woonzorgcentra (25/02/2014 en 25/04/2017)
  • Vraag over dreigend tekort Bevers onderwijs (27/10/2015)
  • Vraag aanvullende gemeentebelasting op onroerende voorheffing (17/12/2013)
  • Voorstel tot omvorming sociale premies of kindcheque (25/02/2014, 27/05/2014, 16/12/2014 en 27/01/2015)