Op naar een modern bestuurde gemeente

Wij willen ten slotte een doordachte en transparante beleidsvoering waarbij middelen verantwoord worden ingezet en de Beverenaars op een volwassen manier actief bij het beleid worden betrokken. Wij willen dat doen door:

  • samen met de inwoners en de gemeentediensten een geïntegreerd meerjarenplan ‘Plan Beveren 2025’ op te stellen waarvan de uitvoering wordt opgevolgd via een interactief dashboard op de gemeentelijke website
  • de omvorming van het bestaande meldpunt tot een algemeen online inspraak- en vragenkanaal voor de inwoners
  • de installatie van een ombudsman die klachten van inwoners of gemeentepersoneel kan behandelen
  • de invoering van burger- en wijkbudgetten zodat de Beverenaars zelf kunnen beslissen waaraan een deel van het gemeentebudget besteed moet worden
  • te streven naar een nauwgezet financieel beheer en prestigeprojecten te vermijden die een te zware last leggen op de nu al hoge schuldgraad