Programma: Plan Beveren 2025

Groen wil werk maken van een gezonder, menselijker en eerlijker Beveren. Wij willen zorgen voor verandering en vernieuwing. Geen verandering om de verandering, maar met een duidelijk doel voor ogen.

Wij kiezen voluit voor een veilige en duurzame mobiliteit en voor meer levenskwaliteit. Wij willen een groener en socialer Beveren. Wij willen de Beverse organisaties en verenigingen alle kansen geven om te bruisen. Wij willen de lokale economie ondersteunen en verduurzamen en werk maken van een modern bestuurd Beveren. Deze doelstellingen vormen de kern van ons 'Plan Beveren 2025'.

Wij willen samen met alle Beverenaars dingen in beweging zetten. Want wij zijn ervan overtuigd: Beveren kan meer.

Je kan hier ons volledig 'Plan Beveren 2025' downloaden. Hieronder vind je een samenvatting van ons programma per thema.

Download ons volledig programma

Veilige en duurzame mobiliteit in Beveren

Een veilige en duurzame mobiliteit is een absolute prioriteit voor Groen. Wij vinden dat Beveren op dit vlak veel beter kan. Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer krijgen nog steeds te weinig kansen. Het kan ook anders. Wij willen van de zachte mobiliteit (fietsers en voetgangers) en het openbaar vervoer tegen 2025 volwaardige alternatieven maken voor de auto. We willen dat bereiken door:

 • een verbod op doorgaand vrachtverkeer in onze dorpskernen - ook op de gewestwegen - en een strikte controle op de naleving ervan
 • een gecoördineerde aanpak voor meer veilige fietspaden via de aanstelling van een fietsambtenaar, meer fietsstraten en schoolstraten die voor en na schooltijd autovrij worden gemaakt
 • een grondig onderzoek naar de veiligheid van alle bestaande kruispunten en wegen in de gemeente om te bepalen wat daaraan op korte en lange termijn gedaan kan worden
 • het doortrekken van de tram en een echt mobiliteitsknooppunt aan het Beverse station met voldoende bussen naar de deelgemeenten
 • een omnipas of buzypass aan een verlaagd tarief voor iedereen

Leefkwaliteit in Beveren verhogen

Door de havenactiviteiten in het noorden en de grote verkeersstromen op de E17 en de E34 in het centrum en het zuiden van de gemeente staat de leefkwaliteit in Beveren nog meer dan elders in Vlaanderen onder druk. Tegelijk zorgt de steeds toenemende bebouwing voor een sterke druk op de laatste restjes open ruimte en groen in onze gemeente. Om Beveren ook in de toekomst leefbaar te houden, is het dringend tijd voor actie. Wij pleiten daarom voor:

 • een algemeen plan voor betere luchtkwaliteit en voldoende en permanente meetpunten
 • deftige groenbuffer van de woonkernen tegen de vervuiling, het fijnstof en de geluidsoverlast van autosnelwegen en industrie
 • ruimtelijke plannen die de open ruimte beschermen
 • een vermindering van de oppervlakte beton in de gemeente via vergroening van opritten, bedrijventerreinen en speelplaatsen
 • extra aandacht voor het leefbaar houden van de polderdorpen en de herwaardering van Doel als volwaardige Beverse deelgemeente

Beveren = een plaats voor iedereen

Beveren is een rijke gemeente, maar niet voor iedereen. Ook bij ons leven heel wat mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Wij vinden dat onze gemeente op dit vlak extra inspanningen kan doen. Om te vermijden dat mensen nog uit de boot vallen in Beveren willen we:

 • een lokaal armoedeplan met de invoering van een volwaardige kindcheque, een Sociaal Huis dat zelf de procedures opstart voor de toekenning van sociale voordelen en tegemoetkomingen, sociale antennepunten in de deelgemeenten en medewerkers die kwetsbare groepen thuis opzoeken
 • meer middelen voor sociale woningen zodat het aandeel sociale huurwoningen tegen 2025 gestegen is tot 10%, met aangepaste woningen voor senioren en personen met een handicap
 • een rollend woningfonds waarmee de gemeente woningen die te lang leegstaan opkoopt, renoveert en tegen sociale prijzen weer verkoopt
 • meer ondersteuning van gezinnen die de schoolkosten moeilijk kunnen betalen via de verhoging van het schoolparticipatiefonds en de opstart van brede scholen
 • een verbindend diversiteitsbeleid met een Beverse buddy voor elke nieuwkomer en een actief beleid tegen elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, herkomst, beperking of seksuele voorkeur

Een groene toekomst voor Beveren

Beveren heeft dringend nood aan meer natuur en bos. Natuur en bos maken mensen gezonder en creatiever, zijn de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast en zijn erg belangrijk voor de plaatselijke biodiversiteit. Tegelijk willen we grote stappen vooruit zetten op vlak van duurzaamheid, groene energie en de beperking van afval. Wij willen dit doen door:

 • via een bos in elke deelgemeente, vergroening van bedrijventerreinen, straat- en volkstuintjes, groene speelplaatsen en een doordacht landschapsbeleid
 • duurzame woonprojecten met lage-energiehuizen, voldoende ruimte voor groen en water, met mobiliteit afgestemd op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer
 • de Beverenaars de kans te geven om zelf te participeren in nieuwe windmolens zodat ze kunnen genieten van groene stroom ‘made in Beveren’
 • te streven naar een klimaat-neutrale werking van de gemeentediensten
 • afval te beperken via het bannen van plastic bij de gemeentediensten en een duurzaam evenementenbeleid met gratis herbruikbare bekers

Beveren laten bruisen

Beverenaars zijn bezige mensen. Heel het jaar door zijn duizenden Beverenaars in hun vrije tijd actief in tal van verenigingen en groepen. Mensen sporten samen, maken muziek, gaan samen op kamp, organiseren buurtfeesten, tentoonstellingen of optredens. Groen vindt het van groot belang dat deze initiatieven zo veel mogelijk worden gepromoot en ondersteund. We pleiten daarom voor:

 • een verenigingsloket dat de verenigingen met raad en daad bijstaat bij het vervullen van de vele administratieve verplichtingen die hen worden opgelegd
 • een jaarlijkse markt van de Beverse verenigingen waar zij hun werking kunnen voorstellen aan alle inwoners, die het startschot vormt van 2 weken van open activiteiten
 • voldoende zalen en lokalen voor de verenigingen, ook in de deelgemeenten, waarbij ook gekeken kan worden naar weinig of niet meer gebruikte kerken
 • een breed en divers cultuuraanbod in de gemeentelijke cultuur- en ontmoetingscentra, ook voor een diverser en jonger publiek
 • ondersteuning van de sportclubs om sociaal te werken en de sportdeelname van zoveel mogelijk inwoners te stimuleren

 

Ondersteuning van de lokale economie

Lokaal verankerde ondernemingen en KMO’s spelen een belangrijke rol in de Beverse samenleving. Ze zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Het beleid moet de lokale economie ondersteunen en stimuleren om te evolueren naar een groene, sociale en duurzame economie. We ijveren daarom voor:

 • kernversterking met duidelijk afgebakende, vlot bereikbare en aantrekkelijke commerciële zones in de dorpskernen waar winkels en diensten worden samengebracht
 • een alternatief en duurzaam systeem van thuislevering voor producten online besteld bij onze lokale handelaars
 • een protocol voor een meer duurzame economie met de Beverse ondernemers met daarin aandacht voor het gebruik van groene energie, bedrijfsbussen, elektrische fietsen en een sociaal personeelsbeleid
 • ondersteuning van de Beverse landbouwers die duurzaam willen boeren via verkoop bij lokale handelaars, voedselteams en groentepakketten en gebruik van hun producten op scholen en evenementen
 • het beter benutten van de toeristische en recreatieve meerwaarde van onze gemeente via de uitbouw van fiets- en wandelroutes en de promotie van duurzaam hoeve- en ambachtstoerisme

Op naar een modern bestuurde gemeente

Wij willen ten slotte een doordachte en transparante beleidsvoering waarbij middelen verantwoord worden ingezet en de Beverenaars op een volwassen manier actief bij het beleid worden betrokken. Wij willen dat doen door:

 • samen met de inwoners en de gemeentediensten een geïntegreerd meerjarenplan ‘Plan Beveren 2025’ op te stellen waarvan de uitvoering wordt opgevolgd via een interactief dashboard op de gemeentelijke website
 • de omvorming van het bestaande meldpunt tot een algemeen online inspraak- en vragenkanaal voor de inwoners
 • de installatie van een ombudsman die klachten van inwoners of gemeentepersoneel kan behandelen
 • de invoering van burger- en wijkbudgetten zodat de Beverenaars zelf kunnen beslissen waaraan een deel van het gemeentebudget besteed moet worden
 • te streven naar een nauwgezet financieel beheer en prestigeprojecten te vermijden die een te zware last leggen op de nu al hoge schuldgraad
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren