Zwarte punten in Beveren: slechts 1 kruispunt?

07 Februari 2020

Zwarte punten in Beveren: slechts 1 kruispunt?

De Vlaamse overheid werkt sinds vorig jaar met een dynamische lijst, telkens gebaseerd op ongevallendata van drie jaar. Vorig jaar stonden er nog 212 punten op, nu zijn het er al 314. Dat komt omdat ongevallen met voetgangers, fietsers en bromfietsers voortaan zwaarder meetellen. Elk kruispunt krijgt ook een ‘prioriteitsscore’: hoe hoger die ligt, hoe dringender de heraanleg is.

Begin december heeft de Vlaamse overheid een nieuwe lijst opgemaakt van kruispunten waar de meeste ongevallen gebeuren. Bedoeling is om die 314 kruispunten zo snel mogelijk aan te pakken. Voor Beveren staat enkel het kruispunt van de N70 met de Diederik Van Beverenlaan en Bosdamlaan op de lijst. Verrassend vindt men bij Groen. Daar ter plaatse is er zeker een probleem voor overstekende fietsers, ondanks de geplaatste bordjes dat fietsers langer groen hebben dan voetgangers en het is goed dat dit aangepakt zal worden, maar er zijn toch wel meer gevaarlijke punten in onze gemeente denkt men bij Groen Beveren.

Toch staat voor Beveren enkel het kruispunt van de N70 met de Diederik Van Beverenlaan en Bosdamlaan op de lijst en dan nog met een van de laagste prioriteitsscores vermeld in de lijst. “Dat verbaasde onze fractie”, zegt raadslid Bram Massar. “We konden immers in sneltempo een aantal andere knelpunten in onze gemeente opnoemen. Indien we enkel rekening houden met de gevaarlijke punten op de gewestwegen waar de Vlaamse overheid voor bevoegd is en diegene niet vernoemen die al op de planning staan, zoals de N450 en de N70, komen we toch nog altijd op een lijst met veel gevaarlijke punten. Zo denken we aan het kruispunt op de N70 aan Vijfstraten (Haasdonkbaan, Pastoor Steenssensstraat en Bijlstraat), de oversteek aan de Bijlstraat en kliniek Sint-Anna en aan de Gravendreef en Kasteeldreef, maar ook al de op-en afritten van de E34 (Melsele/Kallo en Vrasene/Verrebroek) en N70 (Haasdonk en Melsele). Ook op de N451 van Vrasene over Verrebroek naar Kieldrecht kunnen we er nog een aantal opnoemen”, zegt Massar.

Schepen Van Roeyen volgt deze redenering en is eveneens verbaasd. De schepen heeft geen weet van meer ongevallen op dit kruispunt. Groen roept op om met de statistieken van de lokale politie verder aan de slag te gaan.