Zelfs na corona: geen livestream of videoconferentie van Beverse gemeenteraad

16 Juni 2020

Zelfs na corona: geen livestream of videoconferentie van Beverse gemeenteraad

In Beveren vindt de gemeenteraad sinds het begin van de coronacrisis enkel plaats met de fractieleiders, burgemeester, voorzitter en algemeen directeur. Gemeenteraadsleden moeten vragen op voorhand doorsturen en kunnen dus niet reageren tijdens de raad. De stemming verloopt via mail op het einde van de gemeenteraad. Er is geen transparantie over het stemgedrag van de andere raadsleden en er is geen debat mogelijk. Groen vraagt een meer democratische vorm van vergaderen en wil ook dat het publiek de raad thuis kan volgen. De meerderheid stemde tegen. Tijdens de eerste gemeenteraad van de coronacrisis begin april klonk er begrip vanuit de oppositie. “We probeerden te begrijpen dat de gemeente zich niet tijdig had kunnen organiseren om een livestream op te zetten met alle raadsleden, maar waren we wel enigszins verbaasd dat dit in heel wat andere steden en gemeenten wel leek te lukken”, zeggen de raadsleden van Groen. “We kregen dus reeds het vermoeden dat het ging om een keuze, niet om een beperkte mogelijkheid. De meeste partijen stelden voor hier geen regel van te maken. Groot was onze verbazing dat het gemeentebestuur geen werk had gemaakt om te werken via een videoconferentie”, aldus raadslid Koen Maes. Ook de gemeenteraad van eind mei verliep met enkel de fractieleiders en de burgemeester. De gemeenteraadsleden kunnen enkel de zitting volgen en naderhand stemmen. Maar ze kunnen niet tussenkomen op de zitting. Stijn De Munck: “Wij zijn hierover verbaasd en bezorgd. Vele andere gemeenten en steden hebben inmiddels een goede manier van vergaderen gezocht en gevonden”. Groen koos ervoor om raadslid De Munck naar de gemeenteraad te laten gaan om aan te tonen dat elk raadslid de kans moet krijgen om eigen punten toe te lichten en zelf tussen te komen. Dat deze wijze van werken niet enkel een inbreuk is op het democratisch proces maar ook heel want andere nadelen had, werd duidelijk tijdens en na de gemeenteraad. Ann Vermeulen: “De burgemeester noemde een aantal keer mijn naam. Ik kon dit enkel aanhoren en niet weerleggen of aanvullen. Het recht van wederwoord ontbrak volledig.” Ook bij een stemming over één van de agendapunten de avond zelf is er een misverstand ontstaan waardoor de stemming een volgende keer opnieuw moet gebeuren. Ook opmerkelijk: in het stemoverzicht bleken een verrassend aantal blanco-stemmers en werd er vanuit de verschillende fracties niet unaniem in dezelfde richting gestemd. Het voorstel van Groen bestaat er in dat de volgende gemeenteraad van juni via videoconferentie kan doorgaan of in een zaal die groot genoeg is zoals bijvoorbeeld CC Ter Vesten. Volgens die werkwijze kan ook ieder raadslid tussenkomen, wat dan gemodereerd wordt door de voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast wil Groen onmiddellijk werk maken om van videoconferenties de norm te maken bij zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wanneer deze niet fysiek met alle raadsleden en publiek kunnen worden afgewerkt. Het wil ook alle raden online. “Plaats een link op de gemeentelijke website waarop het publiek zich kan aanmelden op de videoconferentie (of livestream in een latere fase) maar geen mogelijkheid heeft om tussen te komen”, klinkt het bij voorzitter Bram Massar van Groen Beveren. “Een crisissituatie mag geen aanleiding zijn om een gemeenteraad minder in te plannen.” De voorstellen van Groen werden eveneens aanvaard door sp.a en Beveren 2020. De meerderheidspartijen CD&V en N-VA samen met Open VLD en Vlaams Belang stemden tegen.