Zal verplichte vorming van 'de woonmaatschappij' te veel geld opslorpen?

26 December 2021

Zal verplichte vorming van 'de woonmaatschappij' te veel geld opslorpen?

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen per gemeente samengevoegd worden tot één speler: de woonmaatschappij. De fractie Groen is zeer bezorgd over deze verplichte vorming.  Raadslid Koen Maes stelt: "het doel van deze fusie moet er in de eerste plaats op gericht zijn om meer sociale woningen te kunnen aanbieden. Nu leeft de vrees dat deze verplichte vorming veel energie, tijd en middelen zullen opslorpen. Daardoor kan de groei en renovatie van het sociaal huurpatrimonium verminderen. En dat terwijl er vandaag teveel huurders in sterk verouderde en ontoereikende sociale huurwoningen verblijven en de wachtlijsten nog nooit zo lang waren".  Zo zien we ook dat de nakende fusie, op Vlaams niveau, er vandaag al voor zorgt dat nieuwe projecten op de lange baan geschoven worden omdat sociale huisvestingsmaatschappijen vrezen dat de nieuwe woningen die zij realiseren na de fusieoperatie niet meer in hun werkingsgebied zullen liggen en aan een andere woonmaatschappij overgedragen moeten worden. Ondanks dat dit Vlaamse materie is, is onze fractie bezorgd over de gevolgen in ons werkgebied.  We doen dan ook een oproep aan het bestuur om deze verplichte fusie met de nodige zorg op te volgen. We vragen ook om onze bezorgdheden aan de hand van commissiewerk mee te nemen in de verdere vorming van de woonmaatschappij", aldus Maes.