Woonbehoeftestudie afgekeurd door Vlaanderen

25 Juni 2019

Woonbehoeftestudie afgekeurd door Vlaanderen

Ann Vermeulen (Groen) las de jaarrekening na en botste op de melding dat de woonbehoeftestudie werd afgekeurd door Vlaanderen. De woonbehoeftestudie maakt een overzicht waar er nog kan gebouwd worden in de gemeente. Groen had eerder al bedenkingen geuit en tegen gestemd.

“Toen al waren de cijfers vier jaar niet meer aangepast. Exact de reden van afkeuring door de hogere overheid”, zegt Vermeulen.
Het woonbeleid in Beveren wordt met een aantal grote uitdagingen geconfronteerd zoals de nood aan nieuwe woontypologieën. Ook de behoefte aan een voldoende gevarieerd en betaalbaar aanbod is zeer groot. “Reden te meer om een recente woonbehoeftestudie te hebben waarop we kunnen terugvallen om een goed onderbouwd en duurzaam woonbeleid te voeren”, vindt Vermeulen. De Groen-fractie hoopt dat er snel werk gemaakt zal worden van een nieuwe studie gebaseerd op de actuele situatie van het kleinstedelijk gebied en buitengebieden.

Schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels gaf toe dat de studie in vraag wordt gesteld door de hogere overheid. Toch ziet Vlegels enkel een probleem in het buitengebied. “Het kleinstedelijk gebied Beveren-Melsele is geen probleem”. Vlegels vindt dat de bevolking op peil moet worden gehouden. “De woonbehoeftestudie zal terug worden aangepast, want het is niet aanvaardbaar dat voor de buitengebieden er nu een stop zit op bebouwing”, zei Vlegels nog.