24 apr 2017

Welke toekomst hebben de kerken in Beveren?

De lokale kerkelijke overheden en gemeenten hadden van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. De gemeente ging niet in op de vraag een haalbaarheidsstudie op te maken. "Daardoor blijft de situatie in Beveren onduidelijk", zegt raadslid Stijn De Munck. Er bestaat geen voorgeschreven traject om tot een kerkenbeleidsplan te komen. "Een pastoraal plan dient als uitgangspunt om de dialoog aan te vatten met de kerkbesturen, centrale kerkbesturen en ten slotte de gemeenten. Dit overleg moet leiden tot het parochiekerkenplan waarin al deze partners beschrijven hoe op het grondgebied van de gemeente met dit religieuze patrimonium zal omgegaan worden", licht raadslid De Munck toe. Het kerkenbeleidsplan vond zijn oorsprong in de conceptnota van destijds Vlaams minister Bourgeois, 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk' van 24 juni 2011.

Om de gemeenten hierbij te helpen, riep de Vlaamse Overheid het projectbureau 'Herbestemming Kerken' in het leven. Aanvragen om lokale besturen te begeleiden bij een haalbaarheidsstudie konden ingediend worden vanaf 15 december 2016 en dit ten laatste op 10 februari 2017.

Het projectbureau ging op 1 februari 2017 van start om lokale besturen te begeleiden bij een haalbaarheidsstudie voor de volledige herbestemming of nevenbestemming van een parochiekerk. Het haalbaarheidsonderzoek motiveert de mogelijkheden van een kerkgebouw en berekent de kosten voor deze nieuwe functies. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de gemeente al beschikt over een kerkenbeleidsplan, de studie kan er ook aan voorafgaan.

"Eigenlijk zou de vraag concreet moeten komen vanuit de gemeenschappen. Daar kan de gemeente een rol in spelen. Elke deelgemeente kampt met een andere situatie en dus ook met andere noden. Wat hebben wij in onze gemeente nodig en kunnen we dat verwezenlijken in onze kerk?", vraagt hij zich af.

Op de vraag van raadslid De Munck waarom het gemeentebestuur geen haalbaarheidsstudie indiende antwoordde het college dat ze niet wou vooruitlopen op de feiten. "We wachten af wat de kerkelijke overheden van plan zijn met de elf kerken op het Bevers grondgebied", zegt burgemeester Van De Vijver. Meer nog, het lijkt alsof het college het dossier wil doorschuiven naar een volgende legislatuur.

"Helaas gaan we ons in de toekomst de vraag stellen: 'We hebben een gebouw dat leeg staat en overbodig is geworden. Wat kunnen we daarmee aanvangen?", stelt de Munck.
 "Begrijpelijk dat enige emotionaliteit gemoeid is met deze materie. Jammer echter dat men dit niet kan overstijgen. Het bisdom zelf is een voorstander van het centralisatie-idee en dus het ontwijden van kerken, gezien het priestertekort en terugloop van het kerkbezoek. Maar ook de vaststelling dat de gemeente eigenaar is van vijf parochiekerken roept op tot actie. De tijd is nu rijp op na te denken wat we met deze gebouwen kunnen doen om ze ten dienste te stellen van de gemeenschap." zegt De Munck.

Met de tussenkomst van raadslid Stijn De Munck is deze discussie over de toekomst van de kerken in onze gemeente gestart. Groen-sp.a zal het gemeentebestuur dan ook blijven uitnodigen om niet te talmen en de kerkelijke overheden te verzoeken tot een beslissing te komen en gezamenlijk een kerkenbeleidsplan af te leveren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren