01 feb 2014

Vragen bij geplande verkaveling tussen Snoeckstraat en Pauwstraat

Er wordt momenteel een nieuwe verkaveling gepland tussen de Snoeckstraat en de Pauwstraat in Melsele. De buurtbewoners hebben hiertegen een aantal bezwaren ingediend bij het gemeentebestuur. Maar het bestuur legt die bezwaren naast zich neer. De Groen-sp.a-fractie betreurt dit aangezien verschillende bezwaren van de buurtbewoners terecht zijn. Kristien Hulstaert kwam hierover tussen op de gemeenteraad van januari. De buurtbewoners merken terecht op dat het gemeentebestuur met deze verkaveling ingaat tegen de eigen gemeentelijke woonbehoeftestudie en het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan. De woonbehoeftestudie van 2001 stelt dat dit gebied "de mogelijkheid biedt het binnengebied achter de Perzikenlaan en Snoeckstraat af te werken, maar dat dit gebied excentrisch gelegen is en dus te selecteren is voor onderzoek voor de lange termijn". In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2006 wordt dit nogmaals herhaald: het gaat om een gebied dat te ontwikkelen is op lange termijn. Excentrisch gelegen gebieden zouden trouwens sowieso zeer voorzichtig moeten worden aangesneden, omdat ze de uiterste grenzen van de woongebieden bepalen. Het gemeentebestuur voert dit bezwaar af als ongegrond, omdat deze studies hoogstens "een basis kunnen vormen om een aanvraag te weigeren". Hier wordt een dubbele moraal toegepast. In discussies rond andere projecten schermt het gemeentebestuur net zelf te pas en te onpas met de woonbehoeftestudie en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Op het ene moment omarmt het college dus deze studies/beleidsdocumenten, op het andere moment ? als de conclusies ervan niet stroken met de plannen van het college ? worden ze gewoon opzij gelegd.

Een tweede terechte bezwaar van de buurtbewoners betreft de mobiliteitssituatie. De gevaarlijke verkeerssituatie in de Snoeckstraat is gekend. Vooral ter hoogte van de insteek naar de nieuwe verkaveling is de Snoeckstraat zeer smal. Een aantal jaar geleden gebeurde hier nog een dodelijk ongeval met een fietser. Het lijkt ons logisch om eerst te zorgen voor een degelijke mobiliteitsafwikkeling alvorens een nieuw project te vergunnen. Dus in dit geval: eerst de Snoeckstraat opnieuw aanleggen en dan pas een nieuwe verkaveling er op aansluiten. Maar het gemeentebestuur ziet dit blijkbaar anders: de heraanleg van de Snoeckstraat is pas gepland in 2019.

Een laatste opmerking van de Groen-sp.a-fractie heeft betrekking op de realisatie van het verplichte aandeel sociale woningen. Het gemeentebestuur wil blijkbaar 'de sociale last' van deze nieuwe verkaveling (het aandeel bouwgronden in de verkaveling dat moet ingevuld worden met sociale woningen) niet realiseren in de geplande verkaveling zelf, maar in de Floralaan in Beveren, een al bestaande sociale woonwijk op 3km afstand van de nieuwe verkaveling. Hoewel er geen duidelijke verplichting bestaat om de sociale last te realiseren in de geplande verkaveling zelf, gaat dit volgens ons sterk in tegen de geest van het Vlaamse grond- en pandendecreet. Dit decreet streeft een gezonde sociale mix na. Wat het gemeentebestuur in de nieuwe verkaveling van plan is, staat hier haaks op: de sociale last wordt gerealiseerd in een bestaande sociale wijk en er komt geen sociale last in de nieuwe verkaveling.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren