08 feb 2010

Voorstellen Groen! voor een veiligere N450 positief onthaald

Kristien Hulstaert (Groen!) stelde op de gemeenteraad van januari een aantal maatregelen voor die de N450 op korte termijn veiliger kunnen maken voor fietsers. Het Beverse gemeentebestuur reageerde overwegend positief op de voorstellen. Aan de plannen voor de heraanleg van de Dijkstraat en de Schoolstraat in Melsele (N450) wordt al vele jaren gewerkt. Een uitgewerkt plan ligt nu op tafel. Maar dat plan moet nog een lange weg afleggen doorheen administratie en bewonersvergaderingen vooraleer de nodige onteigeningen kunnen starten. Pas daarna kan men beginnen met de werken, waarbij nutsbedrijven zoals afwaterings-, riolerings- en kabelbedrijven eerst aan de slag gaan. Dat kan op zijn beurt pas wanneer de heraanleg van de Krijgsbaan en de doortocht in Haasdonk voltooid  zijn omdat men niet tegelijk de verschillende toegangen naar Beveren wil openbreken. Kortom, het zal nog heel wat jaren duren vooraleer de heraanleg van de N450 een feit is. Ondertussen blijft het er levensgevaarlijk fietsen. De Fietsersbond Beveren heeft al een alternatief tracée uitgewerkt om toch op een veilige manier van Melsele/Beveren naar Kallo te kunnen fietsen. Dit voorstel, dat op hun website te lezen staat, voorziet een aantal missing links tussen de bestaande fietspaden in het gebied Beveren/Melsele en benedendijkse fietspaden in het laatste stuk van de Dijkstraat. Het zou goed zijn als de gemeente met de Fietsersbond aan tafel gaat zitten en hun voorstellen integreert in de definitieve plannen voor de heraanleg van de N450. Ondertussen heeft Kristien Hulstaert in de gemeenteraad van januari een aantal eenvoudige maatregelen voorgesteld om de situatie op de N450 voor de fietsers op korte termijn veiliger te maken.

1. Een snelheidsverlaging van 70 km/u naar 50 km/u. Op een rijweg waar men tot 70 km/u mag rijden, is een aanliggend gelijkgronds fietspad niet verantwoord. Bij een snelheidsverlaging naar 50 km/u verhoogt de fietsveiligheid aanzienlijk, terwijl het tijdsverschil om de afstand tot de dorpskern af te leggen nog geen 50 seconden bedraagt!

2. Een verbreding van het fietspad tussen de Vlierstraat en de Fazantenlaan, zodat fietsers veilig kunnen wachten om over te steken. Nogal wat fietsers die vanuit de Gaverlandwijk naar Melsele centrum willen, zoeken een veilige route via de Vlierstraat en nemen noodgedwongen zo'n 80m de Dijkstraat, om dan via de Fazantenlaan opnieuw een veiliger route richting Melsele-dorp te kiezen. De beperkte breedte van het fietspad ter hoogte van de oversteek, maakt het wachten daar echter zeer gevaarlijk.

3. Aanbrengen van een kleur op het fietspad; hermarkeren van de witte onderbroken lijn die het fietspad moet aangeven. Het fietspad is, vooral voorbij de lichten van de Koolputstraat, bijna niet meer te onderscheiden van de rijweg. Door het vele verkeer dat over het fietspad rijdt, is de witte wegmarkering die het fietspad moet afscheiden van de rijweg nauwelijks nog te zien. Het aanbrengen van een kleur op het fietspad en het hermarkeren van de witte onderbroken lijn, kan automobilisten ertoe aanzetten niet op het fietspad te rijden.

4. Plaatsen van katogen om de zichtbaarheid van het fietspad ook in het donker te verhogen.

5. Een fietsverbinding tussen de Vlierstraat en de N450 ter hoogte van de Fazantenlaan (achter het domein van Koeltechniek De Ryck).

Het gemeentebestuur reageerde positief op de voorstellen. Het voorstel voor de invoering van een snelheidsbeperking wordt overgenomen. Men wil de bebouwde kom, en dus de zone 50, laten beginnen vanaf het kruispunt met de Koolputstraat. Groen! heeft wel aangedrongen om de verlaging naar 50 km/u al te laten ingaan vanaf het viaduct over de E34, want net daar in die bochten is het gevaarlijk. Ook het voorstel ter verbreding van het fietspad tussen Vlierstraat en Fazantenlaan werd goed onthaald en wordt verder bestudeerd. Het aanbrengen van kleur op een fietspad wordt tegenwoordig weer minder toegepast. Toch wilde de bevoegde schepen het bij een volgend overleg met het Vlaamse Gewest bespreken. Hij zou ook aandringen op het hermarkeren van het fietspad. De fietsverbinding achter het domein van De Ryck ten slotte wordt in de werkgroep trage wegen verder onderzocht.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren