31 mei 2016

Voorstel Wase energiecoöperatie positief onthaald

Exact 30 jaar na de kernramp in Tsjernobyl stelde Bevers Groen-sp.a fractieleider Kristien Hulstaert voor om een lokale energiecoöperatie op te richten. "Dat om het einde van de nucleaire energie naar hernieuwbare energie vorm te geven en de burgers in het verhaal te betrekken". Het voorstel werd door de ganse gemeenteraad positief onthaald en wordt verder uitgewerkt in Interwaas, de intergemeentelijke samenwerking van alle gemeenten in het Waasland.   Op de laatste gemeenteraad van Beveren op dinsdag 26 april was het precies 30 jaar geleden dat in Tsjernobyl kernreactor 4 ontplofte. "De gevolgen voor de streek en zijn inwoners en bij uitbreiding voor grote delen van Europa waren niet te overzien. Vijf jaar geleden gebeurde een gelijkaardige ramp met kernsmelting in Fukushima. Ook de gevolgen daarvan zullen nog lang en op zeer grote schaal nawerken", verduidelijkte Kristien Hulstaert.


 
Het opwekken van kernenergie houdt een groot risico in. Desondanks besliste deze regering om niet alleen de oudste centrales Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden dan gepland. Maar ze besliste daarnaast ook om de zogenaamde scheurtjesreactoren in Doel en Tihange terug op te starten. De bezorgdheid over de veiligheid van onze kerncentrales komt lang niet meer alleen uit groene hoek. Zo uitte gouverneur Cathy Berx (CD&V) onlangs haar bezorgdheid over de opeenvolging van incidenten in de kerncentrales van Doel. En heel recent nog vroeg de Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks de Belgische regering om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw stil te leggen. De Duitse Commissie voor Nucleaire Veiligheid RSK kon namelijk niet bevestigen dat de twee reactoren veilig genoeg zijn indien er nieuwe defecten zouden opduiken.

 

"Op deze verjaardag van de grootste nucleaire ramp uit de geschiedenis willen wij voorstellen om alvast in Beveren werk te maken van de overgang van een verouderde technologie naar nieuwe en toekomstgerichte vormen van energieopwekking door de ontwikkeling van een lokale energiecoöperatie", legt Hulstaert haar voorstel uit.

 

Uit de hernieuwbare energiescan die werd uitgevoerd in het kader van haar Klimaatplan bleek dat er in Beveren een groot potentieel is om eigen energie op te wekken. Het grootste potentieel is te halen uit windmolens (goed voor 370.000 MWh/jaar). Een tweede potentieel was er voor zonnepanelen op bestaande daken (in totaal 131.746 MWh/jaar).

 

"Onze fractie wil dat dit potentieel ook effectief benut wordt en dat de burgers daar actief in kunnen participeren. Er zijn op dit moment al heel veel voorbeelden in binnen- en buitenland van succesvolle energiecoöperaties waarin burgers op een directe manier participeren en zo in hun eigen energie voorzien", zegt ze.

 

Door zelf energie op te wekken en van inwoners aandeelhouders te maken, komt alle mogelijke winst de lokale gemeenschap ten goede en vloeit ze niet weg naar de bankrekeningen van grote energiebedrijven, vaak in buitenlandse handen.
"De gemeente Beveren heeft hierbij een extra troef: ze kan een deel van de nucleaire inkomsten inzetten om de oprichting van een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie op haar grondgebied te faciliteren en mee te financieren. Op die manier kunnen we niet alleen een sterke impuls geven aan de energietransitie van onderuit, maar wordt er ook geïnvesteerd in de lokale economie".

 

Na het debat in de gemeenteraad werd unaniem akkoord gegaan dat de vertegenwoordigers van de gemeente in Interwaas dit voorstel zullen verdedigen. Het plan zal opgenomen worden samen met de andere initiatieven om met de Wase gemeenten aan klimaatbeleid te doen. Aan Interwaas zal gevraagd worden om een budget te voorzien voor de financiering van het voortraject, waarbij een procesbegeleider wordt aangesteld om de burgers te informeren en begeleiden bij de opstart van de energiecoöperatie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren