30 jan 2013

Voorstel Groen-sp.a voor betere Beverse fietspaden aanvaard

De Beverse gemeenteraad keurde op 29 januari op de eerste echte zitting van de nieuwe legislatuur een voorstel van de Groen-sp.a-fractie goed om voortaan bij de aanleg van nieuwe fietspaden de voorschriften van de Vlaamse overheid te volgen. Daarnaast engageert de gemeente zich om er bij de Vlaamse overheid op aan te dringen dat zij op de gewestwegen toepast wat ze zelf predikt. Bedoeling is dat de gemeente bij de planning van nieuwe fietsinfrastructuur voortaan aan de ontwerper oplegt om steeds de bepalingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen te volgen. Dat Vademecum wordt al sinds 2002 door het departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse overheid ter berschikking gesteld als leidraad bij de aanleg van fietsinfrastructuur. Heel wat fietspaden in Beveren voldoen (van oudsher) niet aan de richtlijnen zoals voorzien in dit Vademecum. Maar ook bij recent aangelegde fietsinfrastructuur werd het Vademecum niet gevolgd. Zo staan bijvoorbeeld de verlichtingspalen in de Kasteeldreef te dicht bij het fietspad wat in strijd is met de bepalingen van het Vademecum. De toepassing van de voorschriften van het Vademecum Fietsvoorzieningen bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur is één van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma van Groen-sp.a om te komen tot betere en veiligere fietspaden in Beveren (zie 

www.beveren2020.be).

Maar ook de Vlaamse overheid past niet altijd toe wat ze zelf predikt. Zo was de Beverse Fietsersbond eind vorig jaar uitgenodigd op een vergadering waar samen met de gemeente, het Vlaams Gewest en de Lijn, de plannen voor de heraanleg van de N70 werden besproken. De Fietsersbond pleitte er voor toepassing van het Vademecum Fietsvoorzieningen ivm kromtestralen bij de geplande asverschuivingen van het fietspad en bij fietsoversteken. De opmerkingen en voorstellen van de Fietsersbond werden echter door het studiebureau als 'moeilijk' beschouwd en enkel 'meegenomen om verder intern nog te bekijken'. Het voortel van Groen-sp.a moet dit in de toekomst vermijden en vraagt aan het Beverse gemeentebestuur dat het bij de (her)aanleg van fietsinfrastructuur langs gewestwegen van het Vlaams Gewest eist dat ze de fietsinfrastructuur aanlegt volledig conform de bepalingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen.

Dat de bestuursmeerderheid een voorstel van de Groen-sp.a-fractie goedkeurt, is behoorlijk uitzonderlijk. Dat gebeurde de voorbije jaren zelfs geen enkele keer. Laat ons hopen dat dit de voorbode is van een nieuwe politieke wind in Beveren waarbij goede voorstellen vanuit de oppositie niet zomaar door de meerderheid worden afgeschoten, louter en alleen omdat ze van de oppositie komen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren