15 mrt 2016

Vluchtelingencrisis: Groen-sp.a doet voorstellen rond woningnood, integratie en communicatie

De Groen-sp.a fractie steunt de verschillende initiatieven die het gemeentebestuur reeds heeft genomen rond de opvang van vluchtelingen. We willen daar verschillende suggesties rond opvang en communicatie aan toevoegen. Ze werden echter niet aanvaard door de meerderheid. Raadslid Geert Noppe benadrukte het in het begin van zijn agendapunt. "De gemeente Beveren heeft gedurende deze vluchtelingencrisis heel veel goede zaken verricht. We wensen het bestuur hierin ten volle te steunen".  

Woningnood
Noppe deed daarom een aantal suggesties en voorstellen om verder samen deze crisis aan te pakken. Zo stelde hij voor om proactief te werken op de komende woningnood eenmaal de erkende vluchtelingen op de woningmarkt terecht zullen komen. "Nu hebben ze recht op opvang zolang hun procedure loopt. Eens die procedure is afgerond, verandert dat recht. Mensen die geen statuut verwerven, dienen het land te verlaten. Mensen die een vluchtelingenstatuut verwerven, dienen op zoek te gaan naar een eigen woonst". Het raadslid vraagt om nu voorbereidingen te treffen. Burgemeester Van De Vijver voorziet geen druk op de Beverse woningmarkt. "Ze gaan meestal zich in de grootsteden vestigen".

"Die redenering klopt niet", zegt Noppe. "De druk op de woningenmarkt zal sowieso verhogen. Erkende vluchtelingen zijn vrij om zich te vestigen waar ze willen. Bovendien zullen er ook mensen worden toegewezen aan onze gemeente. Het zou van vooruitziendheid getuigen om dat nu al aan te pakken".
Zo niet vreest het raadslid dat niet alleen de vluchtelingen de dupe zullen worden, maar ook de lokale mensen met weinig middelen. Die maken nu aanspraak op het beperkt aantal woningen. "Dit nu niet voorzien, is om problemen en achterstelling vragen. Wat hoegenaamd niet mag gebeuren, is dat mensen worden voorgetrokken of worden gediscrimineerd. Dat is in beide gevallen onwettig. Het gevolg zal zijn dat er eenvoudigweg meer mensen op de wachtlijsten terecht zullen komen, zowel autochtonen als nieuwkomers", zegt Noppe.
OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V) spreekt specifiek over de situatie voor mensen die verblijven in de lokale opvanginitiatieven (LOI's) op Bevers grondgebied. "Er kunnen extra subsidies voor wonen verworven worden. Daar wordt aan gewerkt. We doen ons best", zegt hij. Voor de LOI's wordt een buddywerking opgestart om mensen wegwijs te maken bij het zoeken van een woonst.

 

Communicatie
Groen-sp.a wil dat het gemeentebestuur meer communiceert met de lokale bevolking rond de opvangcentra van Fort St.-Marie aan de grens met Kallo en Fort Westakkers aan de grens met Haasdonk en Beveren. "Wat gaat het bestuur ondernemen om het draagvlak bij de bevolking te behouden en mensen te verbinden?", vroeg Noppe zich af. Zo stelt het raadslid voor om in overleg met het Rode Kruis een nieuwe open deur dag te organiseren. "We vragen ook om de burgers regelmatig te informeren. Dat kan via persberichten, het gemeentelijke infoblad 'Onze Gemeente' of een nieuwsbrief. De berichtgeving zou positief, open en enthousiast kunnen gebracht worden".

De burgemeester vermeldt het uitstekende werk van de wijkagenten. "Zo wordt er op regelmatige basis overleg gepleegd en afgetoetst wat er leeft onder de bevolking". Op de voorstellen van een bredere communicatie en open deur wou hij niet ingaan.
Geert Noppe is echter duidelijk. "De communicatie zou volgens ons niet tot Kallo beperkt mogen worden. Daarenboven zijn de vluchtelingen zelf ondertussen ook gewend geraakt aan hun nieuwe omgeving. Ook voor hen is de situatie anders dan ten tijde van de eerste opendeurdag. Een goed moment voor een volgend initiatief".

 

Integratie
Raadslid Noppe vroeg hoe de gemeente ervoor zorgt dat de nieuwkomers zich kunnen integreren in de gemeenschap. "Nieuwkomers kunnen we met onze inwoners in contact laten komen via vrije tijd, sport, jeugdbewegingen, cultuur en onderwijs".
Zowel de burgemeester als de OCMW-voorzitter geven een overzicht van verschillende acties. Noppe was tevreden met dit antwoord en wenste het bestuur hierin te steunen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren