21 jan 2009

Vlaamse regering speelt vuil spel met afbraak historische hoeves

De Vlaamse beleidsverantwoordelijken ? met minister-president Peeters op kop ? proberen de verantwoordelijkheid voor de afbraak van de historische hoeves in Kieldrecht van zich af te schuiven. De hoeves zouden moeten verdwijnen voor de aanleg van een tijdelijk natuurcompensatiegebied. Natuurwaarden worden zo op een perverse manier uitgespeeld tegenover historisch erfgoed. Tegelijk verdwijnt de echte reden voor de afbraak uit beeld. De hoeves moeten verdwijnen omdat de Vlaamse regering mordicus blijft vasthouden aan de bouw van het economisch, ecologisch en maatschappelijk onzinnige Saeftinghedok. Een dok waarover nota bene pas door de volgende Vlaamse regering definitief beslist zal worden. Pas als dat dok wordt aangelegd, wordt het bewuste natuurcompensatiegebied definitief en dienen alle gebouwen in de buurt inderdaad te verdwijnen. De afbraak van de hoeves maakt deel uit van een veel bredere strategie. De huidige Vlaamse regering wil door de afbraak van Doel en de bebouwing in de ruime omgeving de volgende regering voor een voldongen feit plaatsen. Men gaat er blijkbaar van uit dat na het verdwijnen van het polderdorp en de bebouwing in de omgeving het verzet tegen het Saeftinghedok zal wegebben. Men kan een dergelijk project toch niet nog afblazen als daarvoor een heel dorp is verdwenen? Probleem is echter dat de bouw van dit nieuwe dok niet alleen om ecologische maar ook om economische redenen totaal zinloos is. Studies tonen aan dat er in het huidige havengebied voldoende ruimte is voor de industriële ontwikkelingen tot 2030. Ook voor de afwikkeling van de niet-containerstromen en voor de accommodatie van met de verschillende trafieken verbonden activiteiten (logistiek, opslag en distributie) is er geen havenuitbreiding nodig. In 2008 werd 8,6 miljoen TEU (twintigvoetcontainers) behandeld (wat een duidelijke groeivertraging betekende) en voor 2009 is de verwachting dat een evenaring van 2008 een goed resultaat zou zijn. Met het Deurganckdok op volle capaciteit heeft de Antwerpse haven een exploitatiecapaciteit van 13 miljoen TEU. De hoogste prognose verwacht dat tegen 2030 maximaal 18 miljoen twintigvoetcontainers van en naar Antwerpen zullen gaan.Dat betekent dat, zelfs als het scenario met aanhoudend sterke economische groei ook realiteit wordt, we tegen 2030 5 miljoen twintigvoetcontainers meer mogen verwachten dan de huidige exploitatiecapaciteit. Daarvoor is geen Saeftinghedok van 10 miljoen TEU of meer nodig. Met een groei van de productiviteit op de bestaande terminals van 2% per jaar - waar men in de haven van Rotterdam van uitgaat tot 2020 - hebben we geen enkele meter nieuwe kaai nodig. En indien nodig zijn er nog inbreidingsprojecten mogelijk in het huidige havengebied.

Bovendien zou door de aanleg van dit dok nog maar eens 800 hectare extra landbouwgrond worden opgeofferd. Hierdoor zouden in totaal 42 landbouwbedrijfszetels rechtstreeks verdwijnen en 182 landbouwbedrijfszetels inkomensverlies lijden door verlies van grond. Dat betekent het verlies van 112 arbeidsplaatsen (VTE) en een jaarlijks verlies van 4 miljoen euro toegevoegde waarde.

Er zijn dus geen economische argumenten die de bouw van het Saeftinghedok rechtvaardigen. Groen! verzet zich dan ook - tot op dit moment jammer genoeg als enige politieke partij - met hand en tand tegen de aanleg van het Saeftinghedok. Als het van Groen! afhangt, komt het Saeftinghedok er niet en kan de 800 hectare landbouwgrond die hiervoor zou moeten worden opgeofferd, behouden blijven. En als het Saeftinghedok er niet komt, zijn daarvoor ook geen nieuwe permanente natuurcompensatiegebieden nodig en is de afbraak van de historische hoeves in Kieldrecht totaal zinloos. Groen! wil uiteraard de ontwikkelde natuurwaarden daar behouden, maar het is absoluut onnodig dat voor tijdelijke natuurcompensaties historische boerderijen moeten verdwijnen. Integendeel, net als in Nederland zou men dergelijke historische gebouwen perfect kunnen gebruiken als ontmoetingsplaatsen met een cultuur-historische, ecologische en agrarische functie.

Wij steken dan ook de hand uit naar boeren en landbouworganisaties en naar iedereen die ons historisch erfgoed een warm hart toedraagt, om samen met ons te proberen de afbraakpolitiek van deze Vlaamse regering te stoppen. Het Saeftinghedok is een economisch zinloos project, met een onaanvaardbare impact op de landbouw en de open ruimte in Vlaanderen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.