21 dec 2015

Visie van Groen-sp.a op Beverse meerjarenplannen

De raadsleden van Groen-sp.a hebben over diverse thema's hun vragen gesteld bij de begroting van 2016. Ze kwamen tussen rond het algemeen financieel beleid van de gemeente. Maar evengoed Doel, sociaal beleid, sport, leegstand en verwaarlozing van gebouwen en ruimtelijke ordening kwamen aan de orde. Een meerjarenplan is een financiële vertaling van beleid. "De beleidskeuzes die gemaakt worden zijn niet de onze. Die hebben we de afgelopen jaren voldoende duidelijk gemaakt", steekt fractieleider Kristien Hulstaert van wal. "Ons voornaamste bezwaar blijft het onevenwicht tussen de besparingen die over de hele lijn werden doorgevoerd en de verhoging van de belastingen enerzijds en de gigantische uitgave voor het nieuwe Administratief Centrum (AC) anderzijds. Gezien de budgettaire situatie is het niet verstandig om een megaproject, zoals het AC te bouwen van 45 miljoen euro", zegt Hulstaert.

Algemeen financieel beleid

Het is een financieel geluk voor de gemeente dat Beveren opnieuw kan rekenen op de inkomsten uit Doel 1, 2, 3 en 4. "De heropstart van de scheurtjescentrale Doel 3 is een beslissing van het FANC en laten we allemaal hopen dat ze doen wat ze doen om de juiste redenen. De regeringsbeslissing om Doel 1 en 2 langer open te houden getuigt echter van een onvoorstelbare kortzichtigheid. Twaalf jaar geleden werd aangekondigd dat we het vanaf 2015 met twee kleinere centrales minder zouden moeten doen. De federale overheid heeft sindsdien nagelaten om werk te maken van een vernieuwd energiebeleid". Financieel is dit een opsteker voor Beveren, maar Groen-sp.a meent dat de afgelopen jaren ons geleerd hebben dat we daar toch niet te zeker van mogen zijn.

Hulstaert stelt zich ook een vraag rond het debiteurenbeheer van de gemeente. De jaarcijfers van Waasland-Beveren zijn sinds eind oktober bekend. Deze zien er allesbehalve rooskleurig uit. Er wordt geen rekening gehouden met een wanbetaling, maar getuigt niet van veel voorzichtigheid. "Het is ook nog steeds wachten op de gevraagde commissies rond de voetbalclub waar we 9 miljoen euro leningen en borgstellingen op hebben lopen", besluit ze.

Doel, sociaal beleid en sport
Vorig jaar werd er 30.000 euro ingeschreven voor een studie naar een alternatieve invulling van de plaats Doel indien er geen Saeftinghedok zou komen. Issam Benali zag voor 2016 geen 30.000 euro meer ingeschreven om een studie uit te voeren. "Nochtans is dit het ideale moment door de schorsing van de Raad van State op de plannen van het Saeftinghedok". Schepen Vlegels antwoordde dat het gemeentebestuur eerst het verdere verloop van het dossier rond de schorsing wou afwachten. Voor raadslid Benali is dat een drogreden en heeft het gemeentebestuur Doel definitief opgegeven.

In het sociaal beleid valt de invoering van de zogenaamde 'kindcheque' op. Benali is dan ook tevreden, maar had tegelijkertijd meer verwacht dan de ingeschreven 70.000 euro. "Er was immers eerder 150.000 euro naar voren geschoven". Ook kon de burgemeester niet zeggen wanneer exact in het komende jaar de kindcheque zou worden ingevoerd.

In 2018 wenst het gemeentebestuur het gemeentehuis van Melsele te verkopen. Ze rekent daarbij op een opbrengst van 210.000 euro. Op termijn wil het bestuur alle gemeentelijke en politiediensten in Melsele verhuizen naar OC De Boerenpoort. Voor Benali, zelf Melselenaar, ligt de verkoop van het Melseelse gemeentehuis zeer gevoelig. Het gemeentehuis bepaalt immers het gezicht van het dorp. Het gemeentebestuur moet daarom niet enkel waken over het behoud van de dienstverlening, maar ook over het behoud van het gebouw. Een verkoop vindt Benali daarom geen goed idee.

Opvallend is ook nog dat het topsportfonds haar eerdere besparing van 15% gewoon terugkrijgt. "Dat terwijl andere subsidies van andere verenigingen onderworpen blijven aan de lineaire besparing". Volgens schepen Claus werd afgesproken in het schepencollege dat er ieder jaar 2% extra zou worden vrijgemaakt voor het topsportfonds en dat hetgeen het jaar ervoor niet werd opgenomen, zou worden toegevoegd aan het fonds van het jaar erop. Raadslid Benali betreurt dat niet dezelfde regels worden gehanteerd voor andere beleidsdomeinen. Enkel de topsport krijgt na een zeer korte periode dus haar besparing terug.

Leegstand en verwaarlozing
Het gemeentebestuur ging niet in op de vraag van Groen-sp.a om de heffing op leegstaande en verwaarloosde gebouwen te verhogen. De Vlaamse regering heeft de Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde gebouwen afgeschaft met de bedoeling dat de gemeenten hún heffing op leegstaande en verwaarloosde gebouwen zouden versterken.

Groen-sp.a raadslid Issam Benali stelde vast dat er ook in Beveren al een gemeentelijke belasting op leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen bestaat. De belasting is gericht op ongeschikte, onbewoonbaar verklaarde of verwaarloosde leegstaande woningen of gebouwen. Raadslid Benali vroeg om deze heffing zo snel mogelijk te verhogen om te vermijden dat het omgekeerde effect geressorteerd wordt als wat de Vlaamse regering wou bewerkstelligen. Door het verdwijnen van de Vlaamse heffing is het momenteel immers goedkoper geworden om een gebouw te verwaarlozen.

Volgens schepen Vlegels zijn leegstand en verwaarlozing in Beveren slechts marginale fenomenen en is daarom de belasting niet verhoogd. Voor raadslid Benali moet de gemeente zorgen dat dit zo blijft en de eerste stap daartoe is ervoor te zorgen dat de straffen voor verwaarlozing en leegstand op zijn minst op niveau blijven.

Ruimtelijke ordening
Ludo De Block zag een goede evolutie in dit beleidsdomein. "De achteromsluiting in de Kasteeldreef wordt vanaf 2016 effectief onderzocht. Zondermeer positief". Toch gaf het raadslid ook een waarschuwing. "De nieuwe afbakening van het kleinstedelijk gebied door de provincie met een bijkomende 20 hectare is nauw op te volgen".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren