Vervuild water Fort Liefkenshoek blijft probleem

25 Mei 2021

Vervuild water Fort Liefkenshoek blijft probleem

Er werd opnieuw vis uitgezet in de grachten van Fort Liefkenshoek in Kallo. Dit betekent dat er dit jaar wel mag gevist worden. Er kan dus een nieuwe visvergunning aangevraagd worden. Raadslid Stijn De Munck (Groen) stelt zich vragen over de waterkwaliteit en de gevolgen van het eten van vis en paling uit deze grachten. Uit een rapport van 2016 van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek bleek dat het bodemslib vervuild werd met zware metalen. Het gaat om historische vervuiling door verbinding van de omwalling met de Schelde. Het was een gegronde reden om een meeneemverbod voor alle vissen op te leggen. Als toegift aan de vissers die al een vergunning kochten, mochten zij gevangen paling toch meenemen, alleen op eigen risico. Zowel in 2019 als in 2020 was vissen toegelaten met de oude vergunning van 2018 omdat er geen nieuwe vis werd uitgezet. Raadslid Stijn De Munck van Groen Beveren zegt dat het gemeentebestuur in die vijf jaar geen enkel zichtbaar initiatief nam om het vervuilde slib in het water van Fort Liefkenshoek eindelijk te saneren. “Misschien is de kwaliteit van het Scheldewater wat verbeterd de laatste jaren, maar de verontreiniging blijft wel in het slib aanwezig. De enige oplossing is dit slib laten wegbaggeren”, stelt De Munck. Daar hangt natuurlijk een stevig prijskaartje aan vast. Ook de bezorgdheid omtrent het meenemen van gevangen paling blijft bestaan. Het grachtwater is verontreinigd door decennialange lozingen van zware metalen, dioxines en pcb’s in de Schelde. De studie van de provincie suggereerde dan ook een meeneemverbod op vissen en zeker op paling. Paling voedt zich immers met beestjes die leven op de rivierbodem. De paling in het water van Fort Liefkenshoek zit dus vol met dioxines. Dioxine breekt niet af en wordt opgestapeld in het vet. Hoe ouder de paling, hoe meer dioxines. De paling zelf sterft er niet van. Wie die paling eet, wordt ook niet meteen ziek. Maar dioxines kunnen kanker veroorzaken en verstoren de hormoonhuishouding van de mens. “Het gemeentebestuur dient de waterkwaliteit en het meeneemverbod goed te monitoren. Ze moet werk maken van een grondige sanering van het vervuilde slib in de omwalling. Het plaatsen van een waterfontein voor extra zuurstoftoevoer is onvoldoende”, besluit De Munck.