03 mrt 2018

Versnick kreeg kosten dubbel terugbetaald: Groen volledig in gelijk gesteld (+ reportage TV Oost)

Na de provincieraad van september 2017 nam gedeputeerde Geert Versnick (OpenVLD) ontslag. Hij was onder vuur komen te liggen door vermeende tussenstops in Bangkok tijdens zijn buitenlandse missies naar Vietnam. Er kwamen ook onregelmatigheden aan het licht bij het gebruik van de provisierekeningen door het diensthoofd en een personeelslid van de dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking. Provincieraadslid Riet Gillis (Groen) uit Beveren diende op 6 september 2017 klacht in bij het Agentschap Binnenlands bestuur. In het antwoord van het Agentschap krijgt zij nu over de ganse lijn gelijk. Uit het onderzoek van het Agentschap blijkt dat terugbetalingen van voorgeschoten uitgaven door de gedeputeerde of provisiehouders gebeurd zijn, niet conform met artkel 158 /1 van het provinciedecreet zijn gelopen. Deze terugbetalingen kunnen niet gebeuren via de provisierekeningen. Daarnaast zijn er ook uitgaven vastgesteld van meer dan 550 euro. Ook hier gaat men in tegen de interne regelgeving. Daarnaast stelde Gillis ook vast dat er een dubbel gebruik was van de provisierekening en de dagvergoeding van de gedeputeerde. Er werden kosten terugbetaald die reeds gedekt waren door de dagvergoedingen waardoor de gedeputeerde deze kosten twee keer ontving.

Het Agentschap maant het provinciebestuur dan ook aan om de interne en ook de decretale regelgeving minutieus te volgen om dergelijke misbruiken te voorkomen. Tevens vraagt zij dat de provincie interne controles in zou bouwen.

Het is duidelijk dat dankzij deze klacht de onregelmatigheden werden bevestigd door een extern orgaan, het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zij stellen, terecht, vast dat door de aanpak van ons provincieraadslid Riet Gillis de deputatie verplicht wordt een traject uit te zetten om te voorkomen dat de decretale en interne regelgeving en de controle hierop nog een onderwerp van discussie kunnen zijn in de toekomst.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren