16 mei 2012

Verslag extra gemeenteraad over havenuitbreiding

Op initiatief van Groen Beveren werd op 15 mei een extra gemeenteraad georganiseerd rond de recente beslissing van de Vlaamse regering over de uitbreiding van de haven van Antwerpen. Bedoeling was om vanuit de Beverse gemeenteraad een duidelijk signaal te sturen aan de Vlaamse regering om haar beslissing van 27/04/2012 om de bewoning in een aantal poldergehuchten te doen "uitdoven" en meer dan 1.000 ha open ruimte en landbouwgrond op te offeren voor de haven, te herzien. Op deze bijzondere gemeenteraad werd door de raadsleden van Groen Beveren een motie ingediend waarin werd gewezen op het feit dat er geen economische noodzaak bestaat om de haven verder uit te breiden. Alle beschikbare gegevens geven aan dat de verdere ontwikkeling van de haven perfect kan gebeuren binnen het huidige havengebied als werk wordt gemaakt van inbreiding en optimalisatie van de gebruikte terreinen en technologieën. In bijlage vindt u de ingediende motie en meer duiding over het gebrek aan economische noodzaak van de havenuitbreiding.Als de haven niet verder uitbreidt, vervalt ook de door Europese richtlijnen opgelegde aanleg van natuurcompensatiegebieden. Zo kunnen de bedreigde poldergehuchten, open ruimte en landbouwgebied behouden blijven. De motie riep de lokale politieke groepen in Beveren dan ook op om alles in het werk te stellen om hun mandatarissen op het Vlaamse niveau te overtuigen de beslissing van de Vlaamse Regering te herzien.In de motie werd ook gevraagd om de geplande onteigening van Doel-centrum te herzien. Aangezien er geen economische noodzaak bestaat voor de bouw van een tweede getijdendok op Linkeroever kan ook Doel verder blijven bestaan als poort naar de open ruimte, als thuishaven voor kunst en creativiteit. Ondanks het feit dat er volgens de meerderheid in de gemeenteraad inderdaad geen economische argumenten zijn om nu een havenuitbreiding door te voeren, werd de motie van Groen toch afgewezen. De meerderheid is van mening dat er nood is aan een strategische reserve voor het moment dat er opnieuw extra havenruimte nodig is en nam daarom een eigen motie aan waarin men akkoord gaat met de door de Vlaamse Regering voorgestelde maximalistische uitbreiding van de haven, behalve dan wat betreft de woonkernen Ouden Doel en Rapenburg.

Groen Beveren ziet dit als een gemiste kans om een duidelijk signaal te zenden naar de Vlaamse regering dat er zonder afdoende economische argumenten geen sprake kan zijn van de voorgestelde uitbreiding van de haven, de verdere inname van open ruimte en landbouwgrond en het onleefbaar maken van de polderdorpen.

Foto: Kristof Pieters

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren