Verkaveling Bunderhof Haasdonk: Groen deelt bezorgdheid buurt

14 Februari 2021

Verkaveling Bunderhof Haasdonk: Groen deelt bezorgdheid buurt

Er is veel reactie op de geplande bomenkap naast de wegel tussen de Bergstraat en Perstraat in Haasdonk. Deze is populair bij wandelaars en is een stukje groen in de omgeving dat fungeert als een buffer tussen de dorpskern en de E17. Groen deelt de bezorgdheid van de buurt. BomenkapDe 14 geviseerde bomen zijn gezonde exemplaren zeggen enkelen inwoners. Zij tekenen protest aan. “Dit protest is als het ware een laatste houvast aan de bijna laatste bomen in dat agrarisch landschap”, zegt raadslid Stijn De Munck.De vergunning voor het rooien van de bomen in Haasdonk kon volgens de schepen Filip Kegels (N-VA) niet geweigerd worden. Een groep van inwoners betwist dit. Kegels benadrukt wel dat er een verplichte heraanplant geëist wordt met inheemse hoogstamsoorten.Groen Beveren vraag aan het gemeentebestuur om volop in te zetten op aanplanting bij vergunde kappingen. “De gemeente is eigenaar van verschillende gronden in de gemeente. Ze kan in een ruilsysteem deze gronden aanplanten. Grote bomen vervang je niet zo maar met een jong exemplaar als je een evenwaardige zuurstofcapaciteit, water- en CO2-opslag en afkoelingsfactor wil hebben. We zijn verheugd om te horen dat er eindelijk fulltime een gemeentelijk handhavingsambtenaar zich op deze materie kan gaan focussen”, stelt raadslid Stijn De Munck. AmfibieënHet verkavelingsgebied werd in het verleden ook gemonitord op aanwezigheid van amfibieën. Met de komende verkaveling zal opnieuw natte structuur verdwijnen. “Amfibieën en reptielen zien af door de droogte. De winter van 2019-2020 voorzag niet genoeg vernatting om water in voortplantingspoelen te krijgen. Grondwaterstanden staan in veel gebieden al lager dan normaal, natuurlijke bronnetjes drogen uit en structurele droogte kan zeker een nieuwe bedreiging vormen. Bijzondere maatregelen bij het oppompen van grondwater en een noodpoel voorzien, kan een antwoord zijn. De voorziene wadi in de verkaveling is pas klaar nadat de bouwwerken klaar zijn. Te laat”, volgens De Munck. MobiliteitsprobleemDe nieuwe verkaveling zorgt in Bunderhof en Perstraat voor meer wagens. Voor de schoolgaande kinderen is het nu al een gevaarlijke situatie. Schoolgaande fietsers die uit de wijk van Bunderhof en wijk van de Blokmakerstraat vermengen zich in de Perstraat met voertuigen. “Het is dan noodzakelijk dat er een tweede uitgang wordt voorzien voor het Bunderhof”, stelt De Munck. Groen had dit in september 2018 al voorgesteld om te onderzoeken. “We vragen het gemeentebestuur dit opnieuw ter discussie te leggen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Het vertakken van de bestaande trage weg is onvoldoende”, besluit De Munck. Foto: Google 2021