10 okt 2014

Verhuis MSC roept vragen op

Het Antwerpse Havenbedrijf zette vorige week het licht op groen voor de verhuis van de activiteiten van reder MSC van het Delwaidedok op rechteroever naar het Deurganckdok in de Waaslandhaven. Met de verhuis is meer dan de helft van de containertrafiek van de Antwerpse haven gemoeid: 4,6 miljoen twintigvoet containers per jaar. Deze verhuis roept volgens Groen Beveren een aantal vragen op. Op de eerste plaats op vlak van de mobiliteit. Hoe gaan deze 4,6 miljoen containers extra vanaf 2015 in of uit de Waaslandhaven geraken? Momenteel wordt 56% van de aangevoerde containers in de Antwerpse haven op een vrachtwagen geladen voor verder vervoer naar het hinterland. Dat betekent dat door de verhuis van MSC vanaf volgend jaar 2,5 miljoen twintigvoet containers extra per jaar letterlijk hun weg moeten vinden op het wegennet op Bevers grondgebied. Een vrachtwagen vervoert gemiddeld 1,7 twintigvoet containers, dus dat betekent per jaar 1,5 miljoen extra vrachtwagenritten van en naar de Waaslandhaven. Dat zijn goed 4.000 extra vrachtwagenritten per dag. Net als havenbonzen als Fernand Huts vrezen wij voor een zwaar mobiliteitsinfarct, zeker als men voornamelijk blijft inzetten op transport van deze containers via de weg. Vooraleer dergelijke verregaande beslissingen te nemen zou men toch eerst de impact daarvan op de mobiliteit en de leefbaarheid van de omgeving degelijk moeten onderzoeken. Dat is hier onvoldoende gebeurd. Onze gemeente scoort nu al bij de slechtste gebieden van Europa als het gaat om luchtkwaliteit en fijn stof. Deze verhuis zal er voor zorgen dat die situatie nog zal verslechteren. Wij vragen al enige tijd aan het Beverse gemeentebestuur om een actieplan tegen fijn stof op te maken. Daarin kunnen maatregelen opgenomen worden om de impact van fijn stof op de dorpskernen te verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van voldoende brede groenbuffers rond bedrijven en snelwegen. Zwijndrecht heeft beslist om rond de E34 een groenbuffer van 25 meter breed aan te leggen. De gemeente Beveren plant enkel een geluidsscherm. Het is nochtans algemeen geweten dat een geluidsscherm geen enkele impact heeft op het fijn stof gehalte in de lucht.

Maar beter nog is om de aanmaak van fijn stof aan de bron tegen te gaan. Bij de toekenning van vergunningen aan bedrijven zou de gemeente moeten eisen dat de bedrijven afdoende maatregelen nemen om de verspreiding van fijn stof tegen te gaan. Concreet moeten in de nieuwe concessie aan het Deurganckdok duidelijke en afdwingbare afspraken gemaakt worden met de reder over een 'modal shift': het overgrote deel van de containers moet via het spoor of via de binnenscheepvaart afgehandeld worden. Het wordt tijd dat het Antwerpse Havenbedrijf grote stappen vooruit zet in de ooit voor zichzelf geformuleerde doelstelling om voor containervervoer een 40-40-20-verhouding te halen: 40% over de weg, 40% over water en 20% over het spoor. Nu de Liefkenshoekspoortunnel af is, kan meer dwingend in die richting gestuurd worden.

En wat betekent deze verhuis voor het bedreigde polderdorp Doel? Wij vrezen dat deze verhuis zal misbruikt worden om de noodzaak van een nieuw containerdok bovenop Doel nog maar eens te bepleiten. Groen Beveren zegt al jaren dat de Antwerpse haven ook kan groeien zonder extra landinname. Dat kan als werk wordt gemaakt van inbreiding en optimalisatie. De groei in de containertrafieken is sinds 2008 gestagneerd. Er wordt in havenkringen gesproken over de grootste terugval van de trafieken sinds half jaren 1970. Als er uitgegaan wordt van een lage economische groei in de komende jaren, dan volstaat de huidige containerinfrastructuur van de haven en moet er geen meter extra kaai aangelegd worden. Maar zelfs als we ervan uitgaan dat in 2030 de hoogste trafiekprognoses toch werkelijkheid zouden worden, zelfs dan kunnen we alles afhandelen zonder havenuitbreiding. Dat kan als werk wordt gemaakt van innovatie en een efficiënt ruimtegebruik. Een nieuw containerdok is dan totaal onnodig. Als de haven niet verder uitbreidt, kan Doel blijven bestaan. Bovendien vervalt dan ook de door Europese richtlijnen opgelegde aanleg van natuurcompensatiegebieden. Zo kunnen naast Doel, ook Ouden Doel, Rapenburg en de 1.500 hectare open ruimte en landbouwgebied behouden blijven.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren