Veiliger verkeer, ook tijdens wegenwerken

04 Oktober 2020

Veiliger verkeer, ook tijdens wegenwerken

Naar aanleiding van de wegenwerken in onze gemeente stelt Ann Vermeulen van Groen vast dat er op een aantal plaatsen mogelijke problemen zijn met de veiligheid. Er wordt hard gewerkt, de realisaties zullen veelal een grote verbetering teweeg brengen en de opvolging door de aannemers en de gemeente verloopt in de meeste gevallen zeer goed. Een aantal risico’s zorgen echter voor bezorgdheid: het ontbreken van veilige doorgangen voor fietsers of voetgangers waardoor er te vaak gevaarlijke situaties zijn waarbij er geen scheiding is tussen het werfverkeer en de trage werkgebruikers. De groene fractie stelt voor om jaarlijks een extra controle uit te voeren voor alle lopende werven in de laatste week van augustus zodat de start van het schooljaar zeker in veiligheid kan gebeuren. Raadslid Vermeulen vraagt ook een strengere regelgeving over gemengd verkeer tijdens de werken zodat voetgangers, fietsers, auto’s en werfverkeer niet langer de rijbaan moeten delen op hetzelfde moment en een betere opvolging van signalisatie. Volgens schepen van Roeyen is er geen reden tot ongerustheid en is de veiligheid op elk moment en op alle plaatsen nu al gegarandeerd. Getuigenissen en beeldmateriaal geven echter een ander beeld van de veiligheid tijdens de werken.