23 okt 2012

Van de Vijver kiest voor N-VA

Het kartel Groen-sp.a reageert met verbijstering op het tijdens het weekend afgesloten akkoord tussen CD&V en N-VA in Beveren. Ondanks het feit dat er vorige woensdag een document werd ondertekend om exclusieve gesprekken te voeren tussen CD&V en Groen-sp.a (zie hieronder) en ondanks het feit dat de eerste gesprekken tussen beide groepen in een goede en constructieve sfeer verliepen, heeft CD&V zonder enige scrupules toch tegelijk en achter de rug van Groen-sp.a gesprekken gevoerd met N-VA en met hen een akkoord afgesloten. Daarmee slaagt CD&V erin om op een week tijd 2 keer een mes te steken in de rug van Groen-sp.a. Een eerste keer gebeurde dat dinsdag toen Marc Van de Vijver gesprekken over een grote coalitie startte met N-VA terwijl hij ons de dag voordien verzekerde dat wij zijn 'preferentiële coalitiepartner' waren. Een tweede keer gebeurde dat dit weekend door tijdens de exclusieve onderhandelingen met Groen-sp.a toch een akkoord af te sluiten met N-VA. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen sterken ons alleen maar in onze overtuiging dat er met de huidige burgemeester geen hoop is op een beter bestuurd Beveren met een moderne en transparante beleidsvoering. Met deze burgemeester is het onmogelijk om te komen tot een nieuwe bestuursstijl, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen tussen de coalitiepartners. Wij hadden even de hoop dat we samen met CD&V zonder Marc Van de Vijver uitzicht hadden op een nieuw project voor Beveren. Die hoop was er door de constructieve sfeer van de gesprekken met de nieuwe ploeg van CD&V en de eerste afspraken rond een nieuwe bestuursstijl (zie onderaan link naar 'chronologie onderhandelingen'). Die hoop is dit weekend echter vakkundig de kop ingedrukt.

Wij verwonderen ons ook over het feit dat de figuur van Bruno Stevenheydens voor CD&V blijkbaar geen probleem vormt. Wel integendeel: hij wordt eerste schepen en daarmee de eerste in rang na de burgemeester. Wij hebben ons in onze gesprekken met N-VA steeds verzet tegen een dergelijke rol voor Stevenheydens. Wij vragen ons af hoe de sociale en progressieve flank binnen CD&V deze ontwikkelingen in overeenstemming kan brengen met haar ethische overtuigingen. Wij hoorden voor de verkiezingen en ook de afgelopen week nog vanuit die hoek een veel kritischere houding tegenover Stevenheydens. Dat wordt nu blijkbaar zonder enige moeite ingeslikt.

Marc Van de Vijver heeft dit weekend met een ultieme kattensprong en met steun van minister-president Kris Peeters en nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn eigen positie veilig gesteld en de hoop op verandering en vernieuwing in Beveren gefnuikt. Daarmee wordt volledig ingegaan tegen een piste die ons door nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke zelf werd voorgesteld en die door het Beverse CD&V-partijbestuur donderdagavond werd bekrachtigd. Die piste hield in dat Mark Van de Vijver na zijn mislukt manoeuvre van dinsdag een stap opzij zou zetten als burgemeester om de vernieuwing binnen CD&V-Beveren alle kansen te geven. Met het akkoord dat minister-president Peeters dit weekend met Bart De Wever heeft gemaakt over Beveren wordt de nationale CD&V-voorzitter nu door zijn eigen minister-president in zijn hemd gezet. Blijkbaar zijn de nationale belangen van Beveren te groot om partijen die niet in de Vlaamse Regering zitten een vinger in de pap te geven. Daarmee is ineens ook duidelijk wie de echte baas is binnen CD&V-nationaal. Bovendien houden wij ons hart vast voor wat minister-president Peeters en Bart De Wever met Beveren van plan zijn. Op vlak van de havenuitbreiding, de mobiliteitsknoop rond Antwerpen en de megaserrebouw in Melsele kennen wij de plannen van de Vlaamse Regering. Met een coalitie van CD&V en N-VA in Beveren houdt niets hen nog tegen om die plannen onverkort uit te voeren. Ook N-VA Beveren zal moeten buigen voor wat hen vanuit Brussel en Antwerpen wordt opgelegd.

CD&V Beveren is niet alleen gezwicht voor een dictaat van minister-president Peeters. Wij vrezen ook dat CD&V Beveren zich bewust of onbewust in haar beslissing heeft laten beïnvloeden door het protest dat in Beveren vanuit extremistische hoek ((ex-)Vlaams Belang) werd georganiseerd tegen de besprekingen tussen CD&V en Groen-sp.a. Op de protestmars zondag werden methoden gebruikt die in een democratische samenleving niet door de beugel kunnen. Bepaalde van onze mensen werden daar op een vernederende manier op de korrel genomen en geïntimideerd. Als dat de nieuwe stijl wordt om met politieke tegenstanders om te gaan, dan vrezen wij het ergste.

Wij vinden het ten slotte onbegrijpelijk dat N-VA Beveren Marc Van de Vijver weer in het zadel hijst. Daarmee is een unieke kans op verandering en vernieuwing in Beveren verdwenen. N-VA gaat daarmee in tegen alle oproepen voor verandering die zij zelf voor en na de verkiezingen hebben gelanceerd. Dat er nu teruggegrepen wordt naar een totaal onbetrouwbare figuur als burgemeester die bovendien de veruitwendiging is van een totaal voorbijgestreefde bestuursstijl is een zeer spijtige zaak voor alle Beverenaars.

Een volledig chronologisch overzicht van de gesprekken die wij sinds 14/10 met de verschillende partijen in Beveren hebben gevoerd vindt u hier: http://www.groenbeveren.be/chronologie_onderhandelingen. Wij hopen op deze manier enige klaarheid te scheppen in het vuile spel dat Marc Van de Vijver en CD&V-nationaal de voorbije week heeft gespeeld.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren